RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Startsida Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS)

Förbundet för dig som är frivillig samhällsarbetare

Har du uppdrag som kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, lekmannaövervakare, god man, förvaltare, god man för ensamkommande barn, särskilt förordnad vårdnadshavare eller är besökare på häkte och anstalt? Gå med i en lokalförening inom RFS och få stöd, kunskap och försäkring.
Om riksförbundet|Om föreningarna|Bli medlem

Bli cirkelledare i Vardagsekonomi!

Vill du bidra till att intagna i häkte och anstalt blir bättre rustade innan frigivning? Är du bekant med studiecirklar eller vill du lära dig det? Kanske kan RFS cirkelledarutbildning Vardagsekonomi vara något för dig!
Bli cirkelledare i Vardagsekonomi!

RFS får statsbidrag från Delmos

RFS har beviljats statsbidrag från Delmos för att i pilotkommunen Borlänge kartlägga och planera för hur de lagreglerade frivilliguppdragen kan användas för att motverka segregation. - Glädjande att Delmos ger oss den här möjligheten, säger Gunilla Sundblad, förbundssekreterare.
RFS får statsbidrag från Delmos

Ny kraft ger svar i RFS godmansforum

Ingrid H Amrén är ny medlem i godmanspanelen. Hon kommer bevaka frågor som rör uppdraget god man för ensamkommande barn i RFS forum. Ta chansen och diskutera frågor som rör ditt godmansuppdrag eller nyheter på området här!
Ny kraft ger svar i RFS godmansforum

Nu är Min rätt - Din rolls skrifter klara

”I början vet man inte vem som ska göra vad, alla säger att man ska fråga någon annan”, säger en 16-årig pojke som kommit till Sverige utan sina föräldrar. Nu finns två skrifter som kan bidra till att förtydliga rollfördelningen mellan olika aktörer kring ensamkommande barn.
Nu är Min rätt - Din rolls skrifter klara

Läs RFS jubileumsskrift!

I samband med RFS 50-årsdag 4 maj 2018 lanserades en jubileumsskrift. Skriften ger både en historisk tillbakablick och är framåtsyftande. Ladda ner eller beställ skriften här.
Läs RFS jubileumsskrift!

OMVÄRLDSNOTISER

 • Ersättningsrätt upphör när ensamkommandes ålder skrivs upp

  2018-09-12 Migrationsverkets beslut att skriva upp ensamkommandes ålder gäller omedelbart enligt kammarrätten, uppger Zeteo nyheter.
  Ersättningsrätt upphör när ensamkommandes ålder skrivs upp
 • Röstning på anstalt

  2018-09-07 Kriminalvården skriver om förtidsröstningen i förra veckan på anstalter i Stockholm.
  Röstning på anstalt
 • Höjt prisbasbelopp

  2018-09-07 Regeringen har beslutat att öka prisbasbeloppet till 46 500 kronor för 2019, vilket påverkar kommuners beräkning av arvoden för kontaktpersoner, gode män och förvaltare.
  Höjt prisbasbelopp

Kalender

RFS deltar vid överförmyndarens mässa 2018-09-24 klockan 15:00 - 18:00
Göteborg: Föreläsning 2018-09-24 klockan 18:00 - 20:30
Nyköping: Medlemstäff/erfarenhetsutbyte 2018-09-26 klockan 18:30 - 21:00
Nyköping: Medlemstäff/erfarenhetsutbyte 2018-09-26 klockan 18:30 - 21:00
Göteborg: Öppet hus 2018-09-30 klockan 15:00 - 18:00