RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Startsida Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS)

Förbundet för dig som är frivillig samhällsarbetare

Har du uppdrag som kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, lekmannaövervakare, god man, förvaltare, god man för ensamkommande barn, särskilt förordnad vårdnadshavare eller är besökare på häkte och anstalt? Gå med i en lokalförening inom RFS och få stöd, kunskap och försäkring.
Om riksförbundet|Om föreningarna|Bli medlem

Trevlig sommar önskas alla frivilliga samhällsarbetare!

Kansliet håller sommarstängt mellan 26 juni till och med 13 augusti. Vi öppnar åter 14 augusti. Trevlig sommar önskas alla frivilliga samhällsarbetare!
Trevlig sommar önskas alla frivilliga samhällsarbetare!

Behöver du mer Rollkoll!

Nu finns Rollkollsmaterialen att beställa igen. I det ena materialet har texten om anhörigas roll uppdaterats. Detta eftersom nya regler om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet träder i kraft den 1 juli 2017.
Behöver du mer Rollkoll!

Uppdaterad manual för Visionsrummet

Nu finns en uppdaterad manual för Visionsrummet. Tanken är att manualen ska vara en praktisk hjälp när ett visionsrum ska startas eller behöver uppdateras.
Uppdaterad manual för Visionsrummet

Föreläsning för lekmannaövervakare

Välkommen på RFS och frivården Malmös föreläsningskväll för lekmannaövervakare. Tema kriminalitet och maskulinitet.
Föreläsning för lekmannaövervakare

RFS arrangerar seminarium i Almedalen

4 juli har RFS seminarium om Visionsrummet i Almedalen. Peter Söderlund, X-CONS, Jenny Ögren, RFS och Martin Höög, Kriminalvården diskutera vad som krävs för att bygga vidare på de gode idéer som redan finns inom Kriminalvården.
RFS arrangerar seminarium i Almedalen

OMVÄRLDSNOTISER

 • Överförmyndaren ska göra egen åldersbedömning

  2017-06-15 Zeteo nyheter skriver att JO, Justitieombudsmannen, kritiserar överförmyndaren i Tibro för ett entledigande av en god man när denna bedömts som vuxen av Migrationsverket.
  Överförmyndaren ska göra egen åldersbedömning
 • RFS: "Boendepersonal kan inte ersätta kontaktperson"

  2017-06-14 RFS uttalar sig i Norrköpings tidningar med anledning av att kommun omprövar insatsen kontaktperson för personer på särskild boende.
  RFS: "Boendepersonal kan inte ersätta kontaktperson"
 • Svårt ersätta indragen kontaktperson

  2017-06-12 Norrköpings tidningar skriver om att personer på särskilda boende nu känner oro för att förlora sin kontaktperson när insatsen omprövas.
  Svårt ersätta indragen kontaktperson

Kalender

Skövde: Torsdagsträff 2017-06-29 klockan 18:00 - 19:00
Seminarium om Visionsrummet i Almedalen 2017-07-04 klockan 13:30 - 14:00
Skövde: Torsdagsträff 2017-07-27 klockan 18:00 - 19:00
RFS förbundsstyrelse sammanträder 2017-08-26 klockan 11:00 - 16:00
Skövde: Torsdagsträff 2017-08-31 klockan 18:00 - 19:00