RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Startsida Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS)

Om Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RFS består av cirka 85 lokalföreningar med cirka 7 000 medlemmar som har uppdrag som kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, lekmannaövervakare, god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare och som är besökare på häkten och anstalter. 
RFS arbetar för att alla brukare, klienter, patienter och huvudmän som är i behov av stöd från frivilliga samhällsarbetare ska få en rättssäker insats med god kvalitet.
Om riksförbundet|Om föreningarna

Delaktighet är temat för konferens och årsmöte 2015

2014-02-12 Nu är det preliminära programmet för RFS konferens och årsmöte 9-10 maj i Norrköping klart. Årets tema är delaktighet. Under lördagen föreläser Tove Lundin, hjärnkollsambassadör, om att leva med adhd och på söndagen talar Marie Reinicke om delaktighet ur ett föreningsperspektiv, bland annat.
Delaktighet är temat för konferens och årsmöte 2015

"Även lärorikt för den som är mentor"

2015-02-10 Idén med mentorskap för nya uppdragstagare är något som Pernilla Månsson, ordförande för förvaltar- och godmansförening i Helsingborg, verkligen tror på. Hon arbetar nu för att hitta medlemmar som kan tänka sig att bli mentorer.
"Även lärorikt för den som är mentor"

Rutinerade besökare stödjer nya

2015-02-09 Varje söndag får häktet Jönköping besök av två personer ur Jönköpings övervakarförenings besöksgrupp. Läs hur nya deltagare i besöksgruppen introduceras genom ett slags mentorskap.
Rutinerade besökare stödjer nya

Mentorskap - vad är det?

2015-02-06 Årets första nyhetsbrev i Social Qrage har tema mentorskap. Agneta Zedell, förbundsordförande, skriver i sin ledare om värdet av att få en mentor: "Det är att få del av en lång erfarenhet utan att själv behöva göra alla misstagen".
Mentorskap - vad är det?

Digitalt nyhetsbrev på socialtjänstområdet

2015-02-04 För att sprida kunskap om förbundet och lokalföreningarna till socialtjänsten har RFS tagit fram ett nytt digitalt nyhetsbrev. Det riktar sig i första hand till socialsekreterare och socialchefer, men kan vara givande för alla som är intresserade av socialtjänstområdet.
Digitalt nyhetsbrev på socialtjänstområdet

OMVÄRLDSNOTISER

 • Hemsida med tips för ideella föreningar

  2015-02-16 På hemsidan Förening.se finns det mesta du som är aktiv i en ideell förening behöver veta.
  Hemsida med tips för ideella föreningar
 • Barn till föräldrar med missbruk behöver få stöd tidigare

  2015-02-12 Socialstyrelsen uppger att minst 60 000 barn i landet har en förälder med allvarliga missbruksproblem och att det får konsekvenser för deras hälsa, skolgång och arbetsliv.
  Barn till föräldrar med missbruk behöver få stöd tidigare
 • God man klagade hos IVO

  2015-02-12 Den gode mannens klagomål till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gällande ett ensamkommande barns situation, gav resultat.
  God man klagade hos IVO

Kalender

Halland: Nätverksträff Halmstad/Hylte 2015-03-03 klockan 14:30 - 16:30
Halland: Nätverksträff Laholm 2015-03-03 klockan 15:00 - 16:30
Göteborg: Temaföreläsning 2015-03-03 klockan 18:00 - 00:00
Kristianstad: Årsmöte 2015-03-03 klockan 18:00 - 20:00