RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Startsida Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS)

Det här är RFS

RFS består av cirka 85 lokalföreningar med cirka 7 000 medlemmar som har uppdrag som lekmannaövervakare, partnerkontaktperson, förtroendeman, kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare och som är besökare på häkten och anstalter. 
RFS arbetar för att alla brukare, klienter, patienter och huvudmän som är i behov av stöd från frivilliga samhällsarbetare ska få en rättssäker insats med god kvalitet.
Om riksförbundet|Om föreningarna

"Tillsammans når vi så mycket längre"

2014-09-30 I Växjö är frivård, socialtjänst och patientnämnd redan igång och samarbetar kring frivilligarbetare. På eget initiativ, efter inspiration från Rättssäkerhetsprojektet.
"Tillsammans når vi så mycket längre"

Pressmeddelande: Ny metod för samarbete med frivilligarbetare

2014-09-30 RFS metodbok beskriver en samarbetsform där alla deltagare kan bli vinnare. Brukaren får en mer kvalitativ tillvaro, handläggaren får ett roligare och intressantare arbete och myndigheterna arbetar mer kostnadseffektivt, berättar Agneta Zedell, RFS förbundsordförande.
Pressmeddelande: Ny metod för samarbete med frivilligarbetare

Nu är metodboken klar

2014-09-26 Nu kan du beställa eller ladda ner metodbok och slutrapport från Rättssäkerhetsprojektet här på RFS hemsida. I metodboken finns tips på hur man lokalt kan samarbeta kring frivilliguppdragen för att öka kvaliteten i insatserna.
Nu är metodboken klar

Bättre juridiskt stöd till gode män

2014-09-24 Med hjälp av Volontärbyrån har RFS rekryterat två volontärjurister ska hjälpa till att besvara frågor från medlemmar som har uppdrag som god man, förvaltare, god man till ensamkommande och särskilt förordnad vårdnadshavare. Det gäller frågor som kommer in via mejl.
Bättre juridiskt stöd till gode män

Föreläsning om hur vi kan stödja personer med adhd och kriminalitet

2014-09-19 RFS och kommunerna Huddinge och Tyresö har bjudit in alla sina kontaktpersoner till en föreläsning om adhd och kriminalitet 6 oktober. Nu finns några platser kvar för medlemmar RFS lokalföreningar.
Föreläsning om hur vi kan stödja personer med adhd och kriminalitet

OMVÄRLDSNOTISER

 • Ny samordnare för barn- och ungdomsvården

  201409-05 Regeringen tillsätter en nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården.
  Ny samordnare för barn- och ungdomsvården
 • Antalet placerade barn ökar

  2014-09-04 En rapport från Socialstyrelsen visar att nära 32 600 barn var placerade utanför hemmet av socialtjänsten under 2013. Det innebär en ökning med 3 000 placerade barn jämfört med året innan.
  Antalet placerade barn ökar
 • Krami skapar värde

  2014-09-01 En analys av Krami Göteborg visar att verksamheten är en god investering både ekonomiskt och socialt.
  Krami skapar värde

Kalender

RFS deltar vid socialchefsdagarna 2014-10-01 klockan 12:00 - 2014-10-03 12:00
Uppsala: Tema/fortbildning 2014-10-01 klockan 18:00 - 20:30
Malmö: medlemsmöte 2014-10-02 klockan 00:00
RFS bjuder in till en träff om Rollkoll 2014-10-02 klockan 18:00 - 20:00