RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Startsida Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS)

Om Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RFS består av cirka 80 lokalföreningar med cirka 6 500 medlemmar som har uppdrag som kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, lekmannaövervakare, god man, förvaltare, god man för ensamkommande barn, särskilt förordnad vårdnadshavare och som är besökare på häkte och anstalt. 
Om riksförbundet|Om föreningarna

Studiematerial för frivilliga samhällsarbetare

Nu finns ett uppdaterat studiematerial som beskriver de lagreglerade frivilliguppdragen. I den nya versionen finns även kapitel om god man för ensamkommande barn, särskilt förordnad vårdnadshavare, Visionsrummet och besöksgruppsverksamhet.
Studiematerial för frivilliga samhällsarbetare

RFS ombudsman i radiointervju om rätten till kontaktperson

Laila Wold, RFS ombudsman inom socialtjänstområdet, intervjuas i Sveriges radio Västernorrland om att boendepersonal inte kan ersätta en kontaktperson enligt LSS.
RFS ombudsman i radiointervju om rätten till kontaktperson

Bryt intagnas isolering - starta besöksgrupp

Nu finns ett nytt informationsblad om att bli besökare som kan användas av RFS föreningar för att sprida kunskap om verksamheten och rekrytera nya besökare. Besöksgrupperna bidrar till att bryta isoleringen genom att ge intagna möjlighet att träffa vanliga människor som inte är myndighetspersoner.
Bryt intagnas isolering - starta besöksgrupp

Vikarierande ombudsman inom kriminalvårdsområdet sökes

Nu söker RFS en vikarierande ombudsman som ska arbeta med att stödja medlemmar med lagreglerade frivilliguppdrag inom kriminalvårdsområdet. Läs annonsen här.
Vikarierande ombudsman inom kriminalvårdsområdet sökes

Konferens för lekmannaövervakare

Välkommen på RFS konferens för lekmannaövervakare i Stockholm – tema barnperspektiv. Konferensen ger dig kunskap om hur barn påverkas av att ha en förälder som dömts till kriminalvård och vilket stöd barnen kan behöva.
Konferens för lekmannaövervakare

OMVÄRLDSNOTISER

 • Nytt ersättningssystem till kommunerna flyttas fram

  2016-08-31 Regeringen flyttar fram datumet för nya ersättningssystemet till kommunerna för mottagandet av ensamkommande barn. Införandet skjuts fram sex månader.
  Nytt ersättningssystem till kommunerna flyttas fram
 • Intervjupersoner sökes av forskningsprojekt

  2016-08-25 Forskningsprojekt söker intervjupersoner som i samband med asylprocessen upplevt problem med exempelvis fingeravtryck.
  Intervjupersoner sökes av forskningsprojekt
 • JO kritiserar överförmyndare

  2016-08-25 JO riktar kritik mot Överförmyndarnämnden i Sundsvall för omfattande brister i sin handläggning av ett godmansärende, uppger Svt Västernorrland.
  JO kritiserar överförmyndare

Kalender

Västerås: Studiecirkel för gode män/förvaltare 2016-08-24 klockan 13:00 - 2016-09-13 20:30
Kristianstad: Medlemsmöte 2016-09-05 klockan 18:00 - 20:00
Medlemsträff 2016-09-05 klockan 18:30 - 19:30
Örnsköldsvik: Medlemsträff 2016-09-06 klockan 18:30 - 00:00
Örebro: Föreläsning om Rollkoll 2016-09-21 klockan 18:00 - 20:00