RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Startsida Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS)

Förbundet för dig som är frivillig samhällsarbetare

Har du uppdrag som kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, lekmannaövervakare, god man, förvaltare, god man för ensamkommande barn, särskilt förordnad vårdnadshavare eller är besökare på häkte och anstalt? Gå med i en lokalförening inom RFS och få stöd, kunskap och försäkring.
Om riksförbundet|Om föreningarna|Bli medlem

Sommarhälsning till frivilliga samhällsarbetare!

RFS kansli är sommarstängt under vecka 26 - 32. Under denna period är kansliet periodvis bemannat. Alla frivilliga samhällsarbetare och samarbetsparter önskas en riktigt skön sommar!
Sommarhälsning till frivilliga samhällsarbetare!

Ny kraft ger svar i RFS godmansforum

Ingrid H Amrén är ny medlem i godmanspanelen. Hon kommer bevaka frågor som rör uppdraget god man för ensamkommande barn i RFS forum. Ta chansen och diskutera frågor som rör ditt godmansuppdrag eller nyheter på området här!
Ny kraft ger svar i RFS godmansforum

Samtal om rollen som god man för ensamkommande - Almedalen

Arvsfondsprojektet Min rätt - Din roll finns på plats i Almedalen för att samtal om rollen god man för ensamkommande barn. Träffa projektledarna Elin Molander och Sini Teng på Barnrättstorget 2 juli och samtala om rollen som god man.
Samtal om rollen som god man för ensamkommande - Almedalen

Nu är Min rätt - Din rolls skrifter klara

”I början vet man inte vem som ska göra vad, alla säger att man ska fråga någon annan”, säger en 16-årig pojke som kommit till Sverige utan sina föräldrar. Nu finns två skrifter som kan bidra till att förtydliga rollfördelningen mellan olika aktörer kring ensamkommande barn.
Nu är Min rätt - Din rolls skrifter klara

Seminarium om lekmannaövervakare i Almedalen

I år fokuserar RFS seminarium i Almedalen på lekmannaövervakare. Hur viktig är den demokratiska aspekten av dessa frivilliguppdrag? Hur kan resursen utvecklas för att stärka individens nätverk och tilltro till samhället?
Seminarium om lekmannaövervakare i Almedalen

OMVÄRLDSNOTISER

 • Barnkonventionen blir svensk lag

  2018-06-14 Igår röstade riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag.
  Barnkonventionen blir svensk lag
 • Socialstyrelsen får nytt regeringsuppdrag

  2018-06-11 Socialstyrelsen får i uppdrag att se över kunskapsläget kring personer med ätstörningar samt vuxna med diagnosen adhd.
  Socialstyrelsen får nytt regeringsuppdrag
 • Rapport nyanserar debatten om ungas psykiska hälsa

  2018-06-11 Minds rapport ”Unga mår allt sämre – eller?” visar att ungas psykiska ohälsa inte har ökat under det senaste decenniet.
  Rapport nyanserar debatten om ungas psykiska hälsa

Kalender

RFS projekt Min rätt- Din roll i Almedalen 2018-07-02 klockan 16:30 - 17:30
RFS arrangerar regionmöte Umeå 2018-08-26 klockan 13:00 - 16:30
Uppsala: RFS deltar vid erfarenhetsutbyte 2018-08-30 klockan 15:00 - 17:00
Kristianstad: Medlemsmöte 2018-09-03 klockan 18:00 - 20:00