RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Startsida Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS)

Det här är RFS

RFS består av cirka 90 lokalföreningar med cirka 8 000 medlemmar som har uppdrag som kontaktpersoner, kontaktfamiljer, stödfamiljer, stödpersoner, godemän, förvaltare, lekmannaövervakare, särskilt förordnade vårdnadshavare och som är besökare på häkten och anstalter. 
RFS vision är att alla brukare, klienter, patienter och huvudmän som är i behov av stöd från frivilliga samhällsarbetare ska få en rättssäker insats med god kvalitet.
Om riksförbundet|Om föreningarna

Rollkoll - tydlighet och lyhördhet viktigt

2014-04-17 Läs ställföreträdarna Kerstin Marin och Britt-Marie Björklunds reflektioner kring projektet Rollkoll. Många gode män och förvaltare upplever ofta att det finns felaktiga och orealistiska förväntningar på vad de ska hjälpa sina huvudmän med, vilket också flera av svaren i Rollkolls enkät vittnar om.
Rollkoll - tydlighet och lyhördhet viktigt

Att vårda sina frivilliga ger vinst tillbaka

2014-04-11 Det vardagliga samtalet kan vara den viktigaste formen av uppmuntran till frivilligarbetare, tror Anne Johansson, vid frivården i Nyköping.
Att vårda sina frivilliga ger vinst tillbaka

Föreningsträffar som lyfter det positiva

2014-04-10 Även föreningen kan ha en roll i att ge uppdragstagare uppmuntran och uppskattning. Läs om två medlemmars erfarenheter av uppmuntran, både i de egna uppdragen och inom föreningen.
Föreningsträffar som lyfter det positiva

Individens drivkraft nyckeln till uppmuntran

2014-04-08 För att kunna uppmuntra den frivilliges engagemang på ett bra sätt behöver man förstå vad som motiverar henne eller honom, säger Marita Klasson, utbildare vid Volontärbyrån.
Individens drivkraft nyckeln till uppmuntran

Att leva utan uppmuntran

2014-04-07 I RFS senaste nyhetsbrev skriver Agneta Zedell om vikten av uppmuntran till frivilliga. Hur myndigheter bemöter frivilligarbetare spelar stor roll. Uppmuntran är också temat för hela nyhetsbrevet.
Att leva utan uppmuntran

OMVÄRLDSNOTISER

 • Kronofogden utbildar budbärare

  2014-04-16 Kronofogden har skapat en webbbaserad utbildning för personer som träffar personer som hamnat i ekonomiska problem.
  Kronofogden utbildar budbärare
 • Rapport om kvinnliga dömdas hälsa

  2014-04-15 Kvinnliga klienter lider av stor psykiska ohälsa, visar en ny kartläggning som Kriminalvården gjort.
  Rapport om kvinnliga dömdas hälsa
 • Forskning om orsaker till brott

  2014-04-10 Kriminalvårdens utvecklingsenhet har sammanfattat vad som ökar risken för kriminalitet.
  Forskning om orsaker till brott

Kalender

Göteborg: Söndagsvandring i Skatås 2014-04-20 klockan 13:00 - 00:00
Skövde: Öppet hus på Utväg Skaraborg 2014-04-23 klockan 09:00 - 11:30
Skövde: Torsdagsträff 2014-04-24 klockan 18:00 - 19:00
Skövde: När våldet är lika – fast ändå inte 2014-04-25 klockan 08:30 - 12:00
Göteborg: Erfarenhetsbyte 2014-04-29 klockan 18:00 - 20:00