RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Startsida Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS)

Om Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RFS består av cirka 80 lokalföreningar med cirka 6 500 medlemmar som har uppdrag som kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, lekmannaövervakare, god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare och som är besökare på häkten och anstalter. 
RFS arbetar för att alla brukare, klienter, patienter och huvudmän som är i behov av stöd från frivilliga samhällsarbetare ska få en rättssäker insats med god kvalitet.
Om riksförbundet|Om föreningarna

Förändrat föreningsliv

2015-09-02 Agneta Zedell, RFS förbundsordförande, skriver i sin ledare om förändringar i föreningslivet. Kommer sociala medier ersätta personliga möten i framtiden eller gör de snarare att de personliga mötena uppvärderas?
Förändrat föreningsliv

"Bolla frågor" med Carina i godmansforumet

2015-08-31 Carina Wendelsson är ny medlem i RFS godmanspanel. Hon vill dela med sig av sina erfarenheter som god man, framförallt för ensamkommande barn.
"Bolla frågor" med Carina i godmansforumet

Konferens för besöksgruppsansvariga

2015-08-27 I november arrangerar RFS konferens för ansvariga för besöksgrupper på anstalt och häkte. Syftet med konferensen är att möjliggöra erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning samt ge inspiration till att utveckla verksamheten i den egna besöksgruppen.
Konferens för besöksgruppsansvariga

RFS lämnar remiss angående avskaffande av fritidspeng

2015-08-18 RFS har lämnat en remiss som gäller förslaget att avskaffa bestämmelserna om fritidspeng i socialtjänstlagen. Läs remissen här.
RFS lämnar remiss angående avskaffande av fritidspeng

Faktablad om RFS på engelska

2015-08-13 Här finns ett faktablad om RFS och lokalföreningarna översatt till engelska. I faktabladet beskrivs RFS organisation och syfte, vad du som enskild medlem kan få ut av ett medlemskap i en lokalförening och hur förbundet finansieras.
Faktablad om RFS på engelska

OMVÄRLDSNOTISER

 • Förre döms till sluten ungdomsvård

  2015-09-02 En analys av Brottsförebyggande rådet, Brå, visar att domar till sluten ungdomsvård har minskat sedan påföljden infördes 1999.
  Förre döms till sluten ungdomsvård
 • Kommuner ska få stöd i arbetet med ensamkommande

  2015-09-01 Ministern Åsa Regnér uppger att regeringen förbereder åtgärder för att kommunerna ska få stöd i arbetet med ensamkommande barn. Hon nämner även uppdragen god man och kontaktperson.
  Kommuner ska få stöd i arbetet med ensamkommande
 • Forskning om ensamkommande barn

  2015-08-31 Forskning visar att det gått bättre för ensamkommande barn att få arbete än förväntat.
  Forskning om ensamkommande barn

Kalender

Örnsköldsvik: Seminarium 2015-09-05 klockan 10:00 - 14:00
RFS kansli har uppstartsmöte i Borlänge 2015-09-06 klockan 13:00 - 2015-09-07 16:00
Kristianstad: Medlemsmöte 2015-09-07 klockan 18:00 - 20:00
Hudiksvall: Föreningsmöte 2015-09-07 klockan 19:00 - 00:00
Göteborg: Temaföreläsning 2015-09-08 klockan 18:00 - 00:00