RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Startsida Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS)

Om Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RFS består av cirka 80 lokalföreningar med cirka 6 500 medlemmar som har uppdrag som kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, lekmannaövervakare, god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare och som är besökare på häkten och anstalter. 
RFS arbetar för att alla brukare, klienter, patienter och huvudmän som är i behov av stöd från frivilliga samhällsarbetare ska få en rättssäker insats med god kvalitet.
Om riksförbundet|Om föreningarna

Välkommen Bente!

2016-01-29 Sedan drygt en månad arbetar Bente Resberg som RFS nya ombudsman inom kriminalvårdsområdet. En presentation kommer i nästa nyhetsbrev.
Välkommen Bente!

Dags att nominera - var med och påverka

22 maj äger RFS årsmöte 2016 rum i Gävle. Det är nu dags för er i lokalföreningarna att hjälpa valberedningen med att finna bra kandidater till förbundets förtroendeuppdrag.
Dags att nominera - var med och påverka

Läs Rollkoll på andra språk

Nu är översättningen av "Rollkoll - Vad gör en god man och förvaltare" till arabiska, engelska och finska klar. Materialen finns att ladda ner som pdf-filer här.
Läs Rollkoll på andra språk

Ledig tjänst: Ombudsman för frivilliga samhällsarbetare

Nu söker RFS en ombudsman som ska arbeta med att stödja medlemmar med lagreglerade frivilliguppdrag inom socialtjänsten, psykiatrin och överförmyndarverksamheten. I tjänsten ingår också att arbeta med arvsfondsprojektet Rollkoll.
Ledig tjänst: Ombudsman för frivilliga samhällsarbetare

RFS yttrar sig om tvångsvård för unga

RFS har lämnat remiss till Socialdepartementet angående utredningen om barns och ungas rätt vid tvångsvård. RFS förslår att alla familjehemsplacerade barn och unga får en god man förordnad med syfte att bevaka barnets rätt. RFS föreslår också att det ska bli rutin att pröva om gode män för ensamkommande barn vid den ungas 18-års dag ska förordnas som kontaktperson, om inte behov uppenbart saknas. Läs mer här.
RFS yttrar sig om tvångsvård för unga

OMVÄRLDSNOTISER

 • Rapport om att förebygga att ensamkommande försvinner

  2016-01-29 I en rapport från Länsstyrelsen i Stockholm finns förslag på åtgärder för att förebygga att ensamkommande barn försvinner.
  Rapport om att förebygga att ensamkommande försvinner
 • Ensamkommandes röster i rapport från Barnombudsmannen

  2016-01-25 BO har mött 450 ensamkommande barn och unga och tagit del av deras erfarenheter. I en rapport beskrivs resultatet av arbetet, bland annat lyfter BO vikten av att god man tillsätts omgående.
  Ensamkommandes röster i rapport från Barnombudsmannen
 • Regeringen satsar på barn- och ungdomsvården

  2016-01-25 Socialstyrelsen får i uppdrag att utforma en stimulanssatsning för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården.
  Regeringen satsar på barn- och ungdomsvården

Kalender

Kristianstad: Medlemsmöte 2016-02-08 klockan 18:00 - 20:00
Göteborg: Erfarenhetsbyte 2016-02-09 klockan 18:00 - 20:00
Östersund: Medlemsträff 2016-02-15 klockan 18:30 - 19:30
Göteborg: Temaföreläsning 2016-02-16 klockan 18:00 - 00:00