RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Fler nyheter

Glöm inte anmälan till RFS jubileumskonferens!

Nu är det preliminära programmet för RFS jubileumskonferens och årsmöte 5-6 maj i Stockholm klart. Förbundet firar 50 år och konferensen kommer bjuda på både historik och framåtblick. Sista anmälningsdag är 5 mars.
Glöm inte anmälan till RFS jubileumskonferens!

Ledare: Relevanta i 50 år till!

Jenny Ögren, förbundsordförande, skriver i sin ledare om den årliga rundringningen till föreningarna, moderniserat medlemskap och RFS 50-årsfirande. Hon kommenterar också beskedet om att RFS för andra året i rad fått nedskurna statsbidrag.
Ledare: Relevanta i 50 år till!

RFS bortprioriterat i statsbidrag

För andra året i rad har RFS statsbidrag skurits ned. Nu ifrågasätter RFS hur mycket myndigheter får detaljstyra statsbidragen. – Det glider emot att myndigheterna vill styra oss efter sina behov; att myndigheten blir beställare och organisationen utförare, säger Gunilla Sundblad, förbundssekreterare.
RFS bortprioriterat i statsbidrag

Frivårdare i debatten

Den kraftiga minskningen av lekmannaövervakare inom kriminalvården har fått frivårdsinspektören Urban Sanfridson att reagera. – När lekmannaövervakare rationaliseras bort går den medmänskliga och sociala dimensionen av påföljden förlorad, säger han.
Frivårdare i debatten

”Förbundet är vårt språkrör”

Birgitta Ljungholm var bara 23 år när hon blev lekmannaövervakare första gången. I många år har hon verkat i sin lokalförening och RFS. Här berättar Birgitta om sin väg in föreningen och förbundets utveckling ur ett lokalt perspektiv.
”Förbundet är vårt språkrör”

RFS yttrar sig om kommunens informationsskyldighet enligt LSS

RFS har lämnat remissvar till Socialdepartementet angående kommunens skyldighet att informera om andra stödinsatser för personer som inte får assistansersättning från Försäkringskassan. RFS poängtera vikten av att se frivilliga samhällsarbetare som en resurs i strävan efter att människor ska få de insatser de har behov av.
RFS yttrar sig om kommunens informationsskyldighet enligt LSS

Riksförbundet firar 50 år!

År 2018 är RFS jubileumsår. Förbundets grundades 4 maj 1968 och fyller därmed 50 i år! Under året kommer vi lyfta fram ett axplock av det som förbundet åstadkommit. Vi blickar också framåt på kommande 50 år av frivilligt samhällsarbete.
Riksförbundet firar 50 år!

Debattartikel: "Alla har rätt till en kompetent god man"

I en debattartikel i Dagens samhälle skriver RFS att det krävs flertalet åtgärder för att öka rättssäkerheten – både för den som får stödet och för den gode mannen.
Debattartikel: "Alla har rätt till en kompetent god man"

Kommentar till Brå:s rapport

Brå lämnade 15 december en rapport angående Kriminalvårdens arbete med utslussning från anstalt. RFS saknar en genomlysning av hur Kriminalvårdens samarbete med civilsamhället ser ut i förhållande till uppdraget.
Kommentar till Brå:s rapport

Kommentar till Riksrevisionens rapport

14 december kom Riksrevisionens rapport om huruvida staten skapat förutsättningar för rättssäker tillsyn av gode män och överförmyndare. RFS instämmer i behovet av en utredning som ser över systemet i sin helhet, men anser inte att det ska leda till anställda gode män och förvaltare.
Kommentar till Riksrevisionens rapport

God jul och gott nytt år!

God jul och Gott nytt år önskas alla frivilliga samhällsarbetare och samarbetsparter! Hoppas ni alla får en välförtjänt vila. RFS kansli ser fram emot nya gemensamma insatser 2018.
God jul och gott nytt år!

Pressmeddelande: Felaktigheter i rapportering om gode män

I går fick en notis med faktafel om gode män stor spridning i media. Och Svt:s senaste inslag om gode män bidrar tyvärr till att misstänkliggöra alla gode män. RFS vill förtydliga vad uppdraget god man innebär samt nyansera bilden.
Pressmeddelande: Felaktigheter i rapportering om gode män

Anmälan till RFS jubileumskonferens och årsmöte 2018

Missa inte RFS jubileumskonferens 5 till 6 maj 2018 i Stockholm! Förbundet firar 50 år och konferensen kommer bjuda på både historik och framåtblick. Varje förening som är medlem i RFS kan sända två representanter.
Anmälan till RFS jubileumskonferens och årsmöte 2018

Dags att nominera

Den 6 maj hålls RFS årsmöte i Stockholm. Nu är det dags att hjälpa valberedningen med att finna bra kandidater till förbundets förtroendeuppdrag. – Om du är intresserad, ta chansen och anmäl ditt intresse till din förening, säger Göran Svärd, valberedningens sammankallande.
Dags att nominera

Pressmeddelande: Kontaktperson för ensamkommande barn

Regeringen föreslår att fler ensamkommande barn ska få möjlighet till uppehållstillstånd för att fullfölja studier. RFS efterlyser ett resonemang kring vilket stöd ungdomarna behöver för att klara studier och etablera sig på arbetsmarknaden, samt anser att de som fyllt 18 år ska erbjudas stöd av en kontaktperson enligt SoL, socialtjänstlagen.
Pressmeddelande: Kontaktperson för ensamkommande barn

Försäkra dig som god man!

– Ett felaktigt beslut eller en bortglömd faktura kan få stora konsekvenser om gode mannen eller förvaltaren anses ha varit försumlig, berättar Stefan Ehn, RFS försäkringsmäklare. RFS ansvarsförsäkring för gode män och förvaltare skyddar dig som råkar göra ett misstag i uppdraget.
Försäkra dig som god man!

"Att driva föreningen ger glädje"

Värdet med föreningen för mig är att jag får träffa andra, höra om andras bekymmer och glädjeämnen, berättar Ingrid H Amrén, ordförande och en av grundarna för nya föreningen Västra Gästriklands frivilliga samhällsarbetare.
"Att driva föreningen ger glädje"

Slit som gav resultat

Under flera år kämpade Lunds frivilliga samhällsarbetare för att skapa dialog med kommunen. Idag blir de lyssnade på och är med och driver på utvecklingen i kommunen.
Slit som gav resultat

Förening ger kunskapspåfyllning

I Göteborg finns en lång tradition av samarbete mellan frivård och förening. Frivårdsinspektör Greger Österdahl berättar om samarbete och vad det ger - både för lekmannaövervakare och frivård.
Förening ger kunskapspåfyllning