RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Fler nyheter

Föreläsning för lekmannaövervakare

Du som bor i Malmö med omnejd och är lekmannaövervakare! Missa inte att anmäla dig till RFS och frivården Malmös föreläsningskväll för lekmannaövervakare.Tema kriminalitet och maskulinitet.
Föreläsning för lekmannaövervakare

Se RFS seminarium i Almedalen!

Missade du livsändningen av RFS seminarium i Almedalen? Lugn, inspelningen finns fortfarande att se på Youtube. Seminariet som leddes av RFS ordförande Jenny Ögren handlade om Visionsrummet - en plats där intagna och klienter själva kan arbeta med sin frigivningsförberedelse.
Se RFS seminarium i Almedalen!

”Vi måste hitta den stora berättelsen igen”

Läs intervjun med RFS ordförande i Kriminalvårdens personaltidning Omkrim. Jenny Ögren kommenterar den nedåtgående trenden med lekmannaövervakare inom kriminalvården. Hon ger också tips på hur arbetet med frivilliga kan förbättras.
”Vi måste hitta den stora berättelsen igen”

Behöver du mer Rollkoll!

Nu finns Rollkollsmaterialen att beställa igen. I det ena materialet har texten om anhörigas roll uppdaterats. Detta eftersom nya regler om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet träder i kraft den 1 juli 2017.
Behöver du mer Rollkoll!

Uppdaterad manual för Visionsrummet

Nu finns en uppdaterad manual för Visionsrummet. Tanken är att manualen ska vara en praktisk hjälp när ett visionsrum ska startas eller behöver uppdateras.
Uppdaterad manual för Visionsrummet

Trevlig sommar önskas alla frivilliga samhällsarbetare!

Kansliet håller sommarstängt mellan 26 juni till och med 13 augusti. Vi öppnar åter 14 augusti. Trevlig sommar önskas alla frivilliga samhällsarbetare!
Trevlig sommar önskas alla frivilliga samhällsarbetare!

RFS arrangerar seminarium i Almedalen

4 juli har RFS seminarium om Visionsrummet i Almedalen. Peter Söderlund, X-CONS, Jenny Ögren, RFS och Martin Höög, Kriminalvården diskutera vad som krävs för att bygga vidare på de gode idéer som redan finns inom Kriminalvården.
RFS arrangerar seminarium i Almedalen

Se Rollkolls faktafilm!

Se Rollkolls faktafilm om god man och förvaltare - i relation till andra aktörer kring huvudmannen. Använd gärna i utbildning, till exempel i föreningen!
Se Rollkolls faktafilm!

Uppdatering i Rollkollsmaterialen

Nya regler om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet träder i kraft den 1 juli 2017. Därför har texten i Rollkolls rosa material uppdaterats om anhörigas roll. Ladda ner som pdf här.
Uppdatering i Rollkollsmaterialen

RFS yttrar sig om en god och jämlik hälsa

RFS har yttrat sig gällande delbetänkandet "För en god och jämlik hälsa". I remissvaret föreslås en särskild "gräddfil" för frivilliga samhällsarbetare skapas. På så vis kan kontakten med de brukare som står längst ifrån en jämlik hälsa öka.
RFS yttrar sig om en god och jämlik hälsa

Nya krafter i förbundsstyrelsen

I söndags hade RFS årsmöte i Lund och ny förbundsstyrelse valdes. Per Brugge, Henrik Mörner, Jennica Simesgården och Inge Hjalmarsson heter de nya medlemmarna i i styrelsen.
Nya krafter i förbundsstyrelsen

Pressmeddelande: Konferens för frivilliga samhällsarbetare

I helgen, 13-14 maj, är det dags för RFS konferens och årsmöte i Lund. I år kommer fokus att vara på hur vi ska utveckla förbundet och föreningar för att på bästa sätt stödja medlemmarna; och därmed bidra till rättssäkra insatser.
Pressmeddelande: Konferens för frivilliga samhällsarbetare

Replik på SKL:s skrivelse om professionalisering

RFS håller med SKL om att det finns skäl till att i grunden reformera överförmyndarsystemet. RFS ser dock ett stort värde i att behålla det frivilliga inslaget i uppdragen och anser att problemet är att kommunerna saknar metoder för att arbeta professionellt med frågan.
Replik på SKL:s skrivelse om professionalisering

RFS yttrar sig om ett modernt utsökningsförfarande

RFS har i remissvar lämnat synpunkter på utredningen Ett modernare utsökningsförfarande gällande de delar som berör gode män/förvaltare och deras huvudmän.
RFS yttrar sig om ett modernt utsökningsförfarande

Barnets rätt att påverka

I RFS projekt Min rätt – Din roll är ensamkommande barns möjlighet att påverka gode mannens insats en viktig fråga. För att barnet ska kunna vara delaktig måste barnet till att börja med känna till sina rättigheter, berättar Elin Molander, projektledare.
Barnets rätt att påverka

”Fortsätt förordna lekmannaövervakare”

Senaste tiden har RFS sett en oroväckande utveckling vad gäller Kriminalvårdens arbete med lekmannaövervakare. Nu ger Caroline Bengtsson, ansvarig tjänsteman vid huvudkontoret, positiva signaler.
”Fortsätt förordna lekmannaövervakare”

Anders är en stigfinnare

Anders Nyhlén är lekmannaövervakare för unga vuxna i Söderköping. Genom att berätta om egna erfarenheter visar han att förändring är möjlig. Han beskriver sig som en dörröppnare för sina klienter - eller stigfinnare.
Anders är en stigfinnare

RFS yttrar sig om nya grunder för uppehållstillstånd

I en skrivelse till Justitiedepartementet belyser RFS viktiga aspekter kring godmansuppdraget som utelämnats i regeringens lagförslag om nya grunder för uppehållstillstånd rörande studier. RFS förslår bland annat att alla ensamkommande barn som fyllt 18 år ska erbjudas en kontaktperson.
RFS yttrar sig om nya grunder för uppehållstillstånd

Debattartikel: "Lekmannaövervakare en unik resurs"

Läs Jenny Ögrens, RFS förbundsordförande, debattinlägg i senaste numret av Kriminalvårdens personaltidning Omkrim. Kriminalvården uppmanas att prioritera arbetet med lekmannaövervakare.
Debattartikel: "Lekmannaövervakare en unik resurs"