RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Fler nyheter

Pressmeddelande: Felaktigheter i rapportering om gode män

I går fick en notis med faktafel om gode män stor spridning i media. Och Svt:s senaste inslag om gode män bidrar tyvärr till att misstänkliggöra alla gode män. RFS vill förtydliga vad uppdraget god man innebär samt nyansera bilden.
Pressmeddelande: Felaktigheter i rapportering om gode män

Anmälan till RFS jubileumskonferens och årsmöte 2018

Missa inte RFS jubileumskonferens 5 till 6 maj 2018 i Stockholm! Förbundet firar 50 år och konferensen kommer bjuda på både historik och framåtblick. Varje förening som är medlem i RFS kan sända två representanter.
Anmälan till RFS jubileumskonferens och årsmöte 2018

Dags att nominera

Den 6 maj hålls RFS årsmöte i Stockholm. Nu är det dags att hjälpa valberedningen med att finna bra kandidater till förbundets förtroendeuppdrag. – Om du är intresserad, ta chansen och anmäl ditt intresse till din förening, säger Göran Svärd, valberedningens sammankallande.
Dags att nominera

Pressmeddelande: Kontaktperson för ensamkommande barn

Regeringen föreslår att fler ensamkommande barn ska få möjlighet till uppehållstillstånd för att fullfölja studier. RFS efterlyser ett resonemang kring vilket stöd ungdomarna behöver för att klara studier och etablera sig på arbetsmarknaden, samt anser att de som fyllt 18 år ska erbjudas stöd av en kontaktperson enligt SoL, socialtjänstlagen.
Pressmeddelande: Kontaktperson för ensamkommande barn

Försäkra dig som god man!

– Ett felaktigt beslut eller en bortglömd faktura kan få stora konsekvenser om gode mannen eller förvaltaren anses ha varit försumlig, berättar Stefan Ehn, RFS försäkringsmäklare. RFS ansvarsförsäkring för gode män och förvaltare skyddar dig som råkar göra ett misstag i uppdraget.
Försäkra dig som god man!

"Att driva föreningen ger glädje"

Värdet med föreningen för mig är att jag får träffa andra, höra om andras bekymmer och glädjeämnen, berättar Ingrid H Amrén, ordförande och en av grundarna för nya föreningen Västra Gästriklands frivilliga samhällsarbetare.
"Att driva föreningen ger glädje"

Slit som gav resultat

Under flera år kämpade Lunds frivilliga samhällsarbetare för att skapa dialog med kommunen. Idag blir de lyssnade på och är med och driver på utvecklingen i kommunen.
Slit som gav resultat

Förening ger kunskapspåfyllning

I Göteborg finns en lång tradition av samarbete mellan frivård och förening. Frivårdsinspektör Greger Österdahl berättar om samarbete och vad det ger - både för lekmannaövervakare och frivård.
Förening ger kunskapspåfyllning

"En välfungerande förening fördel för alla"

RFS önskar att alla myndigheter som ansvarar för frivilliga samhällsarbetare ser värdet av en förening. Här berättar Jenny Dunberg vid överförmyndaren och två andra tjänstepersoner om varför de tycker det är viktigt med samarbete.
"En välfungerande förening fördel för alla"

Gemensam röst starkare

RFS kommande nyhetsbrev är fyllt med olika exempel på varför den lokala föreningen är viktig. Jenny Ögren, förbundssordförande, skriver i sin ledare om värdet av föreningen och RFS som röstbärare.
Gemensam röst starkare

"Erbjud kontaktperson när ensamkommande fyller 18"

För ensamkommande unga försvinner stödet från god man när de blir myndiga. I en debattartikel i Socialpolitik påtalar RFS behovet av att erbjuda dessa unga vuxna stöd av en kontaktperson.
"Erbjud kontaktperson när ensamkommande fyller 18"

RFS yttrar sig om villkorlig frigivning

RFS har lämnat ett yttrande om utredningen kring villkorlig frigivning till Justitiedepartementet. RFS vill att det tydliggörs att lekmannaövervakare ska tillsättas vid övervakning samt att besöksgruppsverksamhet och Visionsrummet utvecklas för att underlätta klienternas återanpassningen till samhället.
RFS yttrar sig om villkorlig frigivning

RFS yttrar sig om nya ungdomspåföljder

RFS har yttrat sig över förslaget kring nya ungdomspåföljder, Ds 2017:25. RFS lyfter fram värdet av lekmannamedverkan och behovet av stöd till de frivilliga. RFS saknar dock ordentligt resonemang om hur påföljderna ska fungera för unga som saknar ordnade hemförhållanden samt vilket organisation som skulle krävas för förslagen.
RFS yttrar sig om nya ungdomspåföljder

Pressmeddelande: Arvoden ska vara förutsägbara

Just nu berörs flertalet gode män till ensamkommande barn av sänkta arvoden. RFS vänder sig emot att arvoden sänks under pågående uppdrag och tror att stat och kommun missar dess symboliska värde.
Pressmeddelande: Arvoden ska vara förutsägbara

Konferens för besöksgruppsansvariga

Den 11-12 november är det dags för RFS årliga besöksgruppskonferens i Södertälje. Denna gång med tema medborgarinsyn. Är du ansvarig för en besöksgrupp? Välkommen att anmäla dig!
Konferens för besöksgruppsansvariga

Debattartikel: "Att mista sin kompis"

Allt fler förlorar sin kontaktperson när de flyttar till särskilt boende. Det visar en brist på förståelse för vad en kontaktperson bidrar med, skriv Jenny Ögren, förbundsordförande i en debattartikel i Socialpolitik.
Debattartikel: "Att mista sin kompis"

Min förvaltare är fantastisk

Aldrig en förvaltare! Det var Rebeckas första reaktion när det kom på tal. Nu, fem år senare, beskriver hon sin förvaltare med idel lovord.
Min förvaltare är fantastisk

Att förlora sin kontaktperson

Thomas Jansson, ordförande FUB, delar RFS upplevelse att allt fler personer förlorar sin kontaktperson enligt LSS i samband med flytt till särskilt boende. – Det blir en stor frustration för helt plötsligt kan de inte göra aktiviteter som de har gjort tidigare, berättar han.
Att förlora sin kontaktperson

"Det viktiga är att vi styr"

Brukarperspektiv är temat för höstens första nyhetsbrev. I Jönköpings län har patienter fått tycka till om att hur det är att ha stödperson. Brukarrevisionen har gjorts av personer med erfarenhet av psykiatrisk tvångsvård.
"Det viktiga är att vi styr"

Frivilliga som står kvar

Jenny Ögrens ledare i årets tredje nyhetsbrev handlar om att gå mellan uppdragen som frivillig samhällsarbetare. Det gemensamma som frivillig samhällsarbetare handlar just om att vara medmänniska och att finnas där, sammanfattar hon.
Frivilliga som står kvar

RFS kommenterar länsstyrelsernas redovisning

I fredags lämnade länsstyrelserna förslag till regeringen kring förbättrad tillsyn och stöd till överförmyndarna. Flera av förslagen välkomnas av RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Men vi hade önskat fler konkreta åtgärder – särskilt kring utbildningsfrågan.
RFS kommenterar länsstyrelsernas redovisning