Hudiksvall frivilliga samhällsarbetare

Hudiksvall frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Hudiksvall: Medlemsmöte med tingsrätten

Tid 2017-10-17 klockan 18:00 - 20:00
Plats Lyktan ( Patricia ) Lastagegatan 9
Ansvarig Hudiksvall frivilliga samhällsarbetare

Hur går det till?

Ofta ansöker överförmyndaren om att god man eller förvaltare ska utses. Ansökan kan även göras av personen själv eller en nära anhörig. Tingsrätten fattar sedan beslut. 

För att rätten ska kunna förordna om godmanskap måste den som ansökningen gäller samtycka till att få god man, men tingsrätten kan även förordna god man till en person som till exempel är för sjuk för att själv kunna fatta beslutet.

Upphörande

Om en god man eller förvaltare inte längre behövs ska godmanskapet eller förvaltarskapet upphöra. Beslut om upphörande av godmanskap eller förvaltarskap för den som varit sjuk eller av annan anledning behövt hjälp att bevaka sin rätt fattas av tingsrätten.

Ska ett förvaltarskapet ersättas av ett godmanskap fattas även detta beslut av rätten. 

.