Östra Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare

Östra Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Skövde, Studiecirkel

Tid 2017-11-15 klockan 09:45 - 12:00
Plats Vuxenskolan, Skövde
Ansvarig Östra Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare

Ordinarie studiecirkel för Gode män och Förvaltare.
I dag kommer biståndshandläggarna från LSS, Josefin Brandström och Amanda Lindholm och informerar om LSS och ansökningar enligt denna lag bland annat kontaktperson.
Om vi hinner med blir det genomgång av olika problem man som god man eller förvaltare kan ställas inför. Vi diskuterar lösningar och vänder på problemen.

VÄLKOMNA