Skövde: Studiecirkel - RFS
Östra Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare

Östra Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Skövde: Studiecirkel

Tid 2018-04-10 klockan 18:00 - 20:15
Plats Vuxenskolan, Skövde
Ansvarig Östra Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare

Ordinarie studiecirkel för gode män och förvaltare.

Vi får besök av hemstödsgruppen inom socialpsykiatrin i Skövde kommun.
De kommer att berätta om sin verksamhet, som berör många av våra huvudmän.
Som vanligt blir det genomgång av olika problem som uppkommer i utövandet av våra uppdrag som god man eller förvaltare.
Alla får framföra sina synpunkter och erfarenheter.

VÄLKOMNA