Södra vätterbygdens frivilliga samhällsarbetare

Södra vätterbygdens frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Kontakta oss

Mejladress:

vatterbygdens.samhallsarbetare@outlook.com

Södra Vätterbygdens frivilliga samhällsarbetares styrelse:

Lisbeth Malmqvist (ordförande)       
E-post: lisbeth.malmqvist@comhem.se
070-3020815 

Inger Askehag(sekreterare) 
Tel: 070-5599576
E-post: inger.askehag@telia.com

Folke Hjelmstam (Kassör)
Tel. 070-79990960
E-post: folke@hjelmstam.net

Ann-Mari Målberg 
Tel: 070-5779754
E-post: am.mahlberg@gmail.com

Pia Alderbring
E-post: pia.alderbring@hotmail.com

Mani Caspian
E-post: manicaspian5@outlook.com

Emanuel Bjuhr
E-post: emanuel.bjuhr@tele2.se 

Börje Johansson
E-post: olle050607@hotmail.com

Revisorer:

Johnhenric  Stegemyr

Lennart Jöråker

Esse Kidén ersättare

Valberedning:

Margareta Selin-Törnqvist, sammankallande

Uno Fredriksson

Mona Milton

Rev: 2017-09-14