Göteborgs frivilliga samhällsarbetare en förening inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Göteborgs frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Göteborg: Erfarenhetsutbyte

Tid 2017-12-11 klockan 18:00 - 20:00
Plats GFS lokal på Kungsladugårdsgatan 5
Ansvarig Styrelsen Göteborgs FS

Erfarenhetsutbyte: En chans för oss uppdragstagare att träffas, stödja, stärka och dela erfarenheter med varandra.

Anmälan till Birgitta Ljungholm Mobil: 070-239 40 79, mail: anmalan@gbgfs.se