Göteborgs frivilliga samhällsarbetare en förening inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Göteborgs frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Göteborg: Föreläsning

Tid 2018-02-27 klockan 18:00 - 20:30
Plats GFS lokal på Kungsladugårdsgatan 5
Ansvarig Styrelsen Göteborgs FS

Tema NSPHiG (H)järnkoll, ambassadör Theres Möller

Blev tidigt sjuk i depression, ätstörningar, självskadebeteende och panikångest. I flera år levde hon med hopplöshet och en känsla av att aldrig duga. Theres föreläser om sin bakgrund om bemötande i skolan, vården om fördel och nackdel med att ha en kontaktperson under lång tid.

Hur hon lärt sig hantera utmaningar och svårigheter i dag.

Anmälan till Birgitta Ljungholm Mobil: 070-239 40 79, mail: anmalan@gbgfs.se