Göteborgs frivilliga samhällsarbetare en förening inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Göteborgs frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Göteborg: Föreläsning

Tid 2018-04-24 klockan 18:00 - 20:30
Plats GFS lokal på Kungsladugårdsgatan 5
Ansvarig Styrelsen Göteborgs FS

Tema.  Förtal/ Ärekränkning, tystnadsplikt.

Våra uppdrag är för personer som själva har rätt att bestämma över sin integritet, hur handskas vi med den? Vilka följder juridiskt kan det få om vi är ovarsamma med en information vi får om dem vi har uppdrag för? Hur kan vi agera om vi hör/ser/känner att människor blir utsatta.

Jurist Martin Amnell.

Anmälan till Birgitta Ljungholm Mobil: 070-239 40 79, mail: anmalan@gbgfs.se