Göteborgs frivilliga samhällsarbetare en förening inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Göteborgs frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Göteborg: Öppet hus

Tid 2018-06-03 klockan 15:00 - 18:00
Plats GFS lokal på Kungsladugårdsgatan 5
Ansvarig Styrelsen Göteborgs FS

Anmälan till Birgitta Ljungholm Mobil: 070-239 40 79, mail: anmalan@gbgfs.se