Göteborgs frivilliga samhällsarbetare en förening inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Göteborgs frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Göteborg: Studiebesök

Tid 2018-05-29 klockan 17:00 - 18:30
Plats Maskrosbarn Djurgårdsgatan 38
Ansvarig Styrelsen Göteborgs FS

Studiebesök Maskrosbarn Djurgårdsgatan 38

Barnrättsorganisation för barn/ungdomar 13 – 19 år som växer upp med föräldrar som mår psykiskt dåligt och/eller missbrukar.

Man ordnar läger och erbjuder olika aktiviteter med social gemenskap.

Anmälan till Birgitta Ljungholm Mobil: 070-239 40 79, mail: anmalan@gbgfs.se