Nyköping Oxelösunds god mans- och förvaltarförening en förening inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Nyköping Oxelösunds god mans- och förvaltarförening

Människor till stöd för andra

Nyköping; Medlemsmöte

Tid 2017-11-16 klockan 18:30 - 21:00
Plats Studiefrämjandets lokaler på Brunnsgatan 5, Nyköping
Ansvarig Styrelsen Nyköping-Oxelösunds GMF

Gäster: Kristina Rickne, Sppecialpedagog som berättar om sin verksamhet på LärVux i Oxelösund. En verksamhet som är öppen för elever med utvecklingsstörning och förvärvad hjärnskada.

Från Överförmyndarkontoret deltar Jenny Jonsson och Susanne Tenghed med information från deras verksamhet.

Till detta möte är vi tacksamma om du anmäler dig till Elizabeth på tel 070-6473076 eller mail e.pettersson00@gmail.com