Nyköping/Oxelösunds frivilliga samhällsarbetare

Nyköping Oxelösunds frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Medlemsinformation

Hösten är här och vi drar igång en ny termin med medlemsaktiviteter!

Medlemsträff/erfarenhetsutbyte

Onsdagen den 26 september 2018 kl 18.30 - ca 21.0 Obs att det är sista onsdagen i sep.

Torsdagen den 25 oktober 2018 kla 18.30 - ca 21.0

Torsdagen den 29 november 2018 kl 18.30 - ca 21.0

Plats: Studiefrämjandet, Brunnsgatan 5, Nyköping

Välkommen !

Utöver ovanstående träffar för erfarenhetsutbyte har vi också planerat in en medlemsträff 

torsdagen den 22 november. Tid, plats och program ännu ej bestämt!

Har du önskemål om föreläsare, diskussionsämne eller tex studiebesök blir vi glada om du hör av dig!

 

Några tips till dig som har huvudman som omfattas av LSS:

På medlemsmötet den 16 november 2018 informerade specialpedagog Kristina Rickne om sin verksamhet Lärvux i Oxelösund. Den utbildningen är öppen för elever med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Om du är intresserad av mer information om detta finns den på adressen http://oxelosund.se/barn-och-utbildning/campus-oxelosund/larvux/

Nyköpings Kommun erbjuder Kompiskortet till samma grupp. Det kortet ger din huvudman en möjlighet att tillsammans med en kompis att delta i olika aktiviteter. Din huvudman betalar som vanligt med kompisen går in gratis. Och kortet är gratis. 

På kommunens hemsida kan du läsa mer om detta och vilka föreningar mm som anslutit sig. 

 

Våra försäkringar

I medlemsavgiften på 100 kr ingår Kris- och olycksfallsförsäkringen.

Som god man/förvaltare kan du också teckna en Ansvarsförsäkring som omfattar Rättsskydd och Förmögenhetsskada. Den kostar 130 kr per år och försäkringsperioden är kalenderår. Premien betalas till vårt bankgiro 202-6367. Försäkringsbevis skickas till din mailadress. 

Det finns också en Hemförsäkring som du kan teckna som medlem i vår förening.

Du kan läsa mer om försäkringarna på RFS hemsida under rubriken Medlemsservice.