Nyköping/Oxelösunds frivilliga samhällsarbetare

Nyköping Oxelösunds frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Medlemsinformation

Torsdagen den  31 maj träffas vi för erfarenhetsutbyte, för sista gången denna termin,

i Studiefrämjandets lokaler på Brunnsgatan 5 i Nyköping kl 18.30 - ca 21.0

Vi gästas också av Ingalill Amaya som är anhörigkonsult i Oxelösund. Hon kommer att informera om anhörigstödet i Oxelösund.

 

Den 15 mars genomförde vi årsmötet med drygt 20 medlemmar närvarande. Vi fick också intressant information om RFS av förbundssekretare Gunilla Sundblad.

Årsmötet beslöt att vi nu hälsar alla med laganknutna frivilliguppdrag välkomna till vår förening och att vi nu heter

Nyköping/Oxelösunds frivilliga samhällsarbetare

Det justerade årsmötesprotokollet hittar du under fliken "dokument". Där finner du också de nya stadgarna.

 

Några tips till dig som har huvudman som omfattas av LSS:

På medlemsmötet den 16 november 2018 informerade specialpedagog Kristina Rickne om sin verksamhet Lärvux i Oxelösund. Den utbildningen är öppen för elever med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Om du är intresserad av mer information om detta finns den på adressen http://oxelosund.se/barn-och-utbildning/campus-oxelosund/larvux/

Nyköpings Kommun erbjuder Kompiskortet till samma grupp. Det kortet ger din huvudman en möjlighet att tillsammans med en kompis att delta i olika aktiviteter. Din huvudman betalar som vanligt med kompisen går in gratis. Och kortet är gratis. 

På kommunens hemsida kan du läsa mer om detta och vilka föreningar mm som anslutit sig. 

 

Våra försäkringar

I medlemsavgiften på 100 kr ingår Kris- och olycksfallsförsäkringen.

Som god man/förvaltare kan du också teckna en Ansvarsförsäkring som omfattar Rättsskydd och Förmögenhetsskada. Den kostar 130 kr per år och försäkringsperioden är kalenderår. Premien betalas till vårt bankgiro 202-6367. Försäkringsbevis skickas till din mailadress. 

Det finns också en Hemförsäkring som du kan teckna som medlem i vår förening.

Du kan läsa mer om försäkringarna på RFS hemsida under rubriken Medlemsservice.