Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare en förening inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Kontakta oss

Ulrika Johansson
Telefon: 070-356 16 06 (säkrast kvällstid)
E-post: skaraborgsfs@hotmail.com
Hemsida: www.rfs.se/skaraborgsfs
Medlemsavgift: 100 kronor per år
Postgiro: 70 85 72-3