Stockholms frivilliga samhällsarbetare en förening inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Stockholms frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Stockholms frivilliga samhällsarbetare

Stockholms Frivilliga Samhällsarbetare (SFS) är en av RFS lokalföreningar.

Våra medlemmar har olika typer av uppdrag som:

  • kontaktpersoner
  • gode män
  • lekmannaövervakare
  • stödpersoner
  • häktes- och anstaltsbesökare.
  • partnerkontaktpersoner inom frivården

Så blir du medlem!

För att bli medlem i SFS behöver du skicka ett mail till isabellacanow@hotmail.com eller stig.bertlin@tele2.se  där du uppger namn, adress, telnr samt mailadress.  Därefter sätter du in 100 kronor  på bankgiro 275-9751. Ange ditt namn i meddelandefältet!

Efter att medlemsavgiften  på 100 kr/ år är betalad får du ett välkomstbrev och kan ta del av våra aktiviteter. Välkommen!

Partnerkontaktperson

IDAP Ett program som riktar sig till män som begått våld mot kvinnor. Inom ramen för programmet IDAP som drivs av Kriminalvården, finns det möjlighet att via Stockholms frivilliga samhällsarbetare bli en så kallad partnerkontaktperson.

Som partnerkontaktperson fungerar du som stöd för den kvinna vars manliga partner eller expartner går i programmet IDAP inom frivården. Innan du blir partnerkontaktperson går du igenom de vanliga kontrollerna i belastnings- och misstankeregister och går igenom en utbildning på 2 dagar.

Det behövs fler studiecirkelledare för Bättre Framtid!

Som medlem i Stockholms frivilliga samhällsarbetare kan du få gå en utbildning i hur man håller studiecirkeln Bättre Framtid. Utbildningen är en dag lång och hålls av cirkelledarutbildare från antingen Kris eller NBV. När du gått utbildningen kan du vara en av dem som får köra cirkeln tillsammans med intagna på anstalter i Stockholmsområdet.

Läs mer om utbildningen till studiecirkelledare

Ladda ner föreningens informationsblad som pdf