RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Beställ metodbok och slutrapport

Metodbok framsidaHär kan du beställa eller ladda ner metodbok och slutrapport från Rättssäkerhetsprojektet.

I projektet har team från fyra modellkommuner med representanter från socialtjänst, frivård, patientnämnd, överförmyndare och RFS lokalföreningar träffats för att tillsammans förbättra stödet till de frivilliga. Förbättringsarbetet har bidragit till större förståelse för varandras förutsättningar och villkor, mer effektiva arbetssätt, högre kvalitet och därmed ökad rättssäkerhet i insatserna.

Förhoppningen är nu att fler kommuner ska inspireras att pröva på detta arbetssätt. Metodboken kan ses som en självinstruerande hjälpreda. Projektets slutrapport "Förbättrad rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag" kan användas som ett komplement till metodboken för en mer utförlig beskrivning av projektet.

Ladda ner metodboken här (pdf 2MB)

Ladda ner slutrapporten här (pdf 5MB)

Mejla till info@rfs.se eller ring 08-556 068 30 om du har frågor.