RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Pressmeddelanden

 • Pressmeddelande: Felaktigheter i rapportering om gode män

  I går fick en notis med faktafel om gode män stor spridning i media. Och Svt:s senaste inslag om gode män bidrar tyvärr till att misstänkliggöra alla gode män. RFS vill förtydliga vad uppdraget god man innebär samt nyansera bilden.
  Pressmeddelande: Felaktigheter i rapportering om gode män
 • Pressmeddelande: Kontaktperson för ensamkommande barn

  Regeringen föreslår att fler ensamkommande barn ska få möjlighet till uppehållstillstånd för att fullfölja studier. RFS efterlyser ett resonemang kring vilket stöd ungdomarna behöver för att klara studier och etablera sig på arbetsmarknaden, samt anser att de som fyllt 18 år ska erbjudas stöd av en kontaktperson enligt SoL, socialtjänstlagen.
  Pressmeddelande: Kontaktperson för ensamkommande barn
 • Pressmeddelande: Arvoden ska vara förutsägbara

  Just nu berörs flertalet gode män till ensamkommande barn av sänkta arvoden. RFS vänder sig emot att arvoden sänks under pågående uppdrag och tror att stat och kommun missar dess symboliska värde.
  Pressmeddelande: Arvoden ska vara förutsägbara
 • Pressmeddelande: Konferens för frivilliga samhällsarbetare

  I helgen, 13-14 maj, är det dags för RFS konferens och årsmöte i Lund. I år kommer fokus att vara på hur vi ska utveckla förbundet och föreningar för att på bästa sätt stödja medlemmarna; och därmed bidra till rättssäkra insatser.
  Pressmeddelande: Konferens för frivilliga samhällsarbetare
 • Pressmeddelande: Låt ensamkommande behålla god man!

  P4:a Göteborg rapporterar att överförmyndaren i Göteborg entledigar gode män till ensamkommande barn när åldern skrivs upp av Migrationsverket. RFS är kritisk och anser att ensamkommande barn ska få behålla sin gode man i avvaktan på att beslutet vinner laga kraft
  Pressmeddelande: Låt ensamkommande behålla god man!
 • Pressmeddelande: De flesta gode män är seriösa

  SVT:s dokumentär ”Konsten att stjäla utan att åka fast” visas på tv på torsdag, men går redan att se på SVT Play. Återigen visas upprörande exempel på hur huvudmän råkat illa ut. RFS erfarenhet är att de allra flesta gode män är seriösa, men dokumentären visar på vikten av att överförmyndaren har rutiner för att upptäcka och beivra misskötsamhet.
  Pressmeddelande: De flesta gode män är seriösa
 • Pressmeddelande: Frivilliga bryter häktades isolering

  Regeringens utredare lämnade i augusti förslag på hur isoleringen av häktade personer kan brytas. Tyvärr missar utredaren att beskriva den viktiga roll frivilligorganisationer har, till exempel genom besöksgrupper.
  Pressmeddelande: Frivilliga bryter häktades isolering
 • Pressmeddelande: Frivilliga med unik insyn i slutna miljöer

  Varje dag bidrar frivilliga samhällsarbetare till att göra vardagen för en medmänniska lite bättre. Dessa uppdragstagare får dessutom en unik insyn i slutna miljöer och i myndigheters biståndsbeslut. Inför internationella frivilligdagen 5 december har RFS sänt ut ett pressmeddelande för att uppmärksamma insatserna.
  Pressmeddelande: Frivilliga med unik insyn i slutna miljöer
 • Pressmeddelande: Rekryteringen måste professionaliseras

  I måndagens inslag i Rapport konstateras att det är svårt att rekrytera gode män och Norges system med anställda gode män lyfts som en lösning. Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, anser att den bild som ges är förenklad och vill bidra till att frågan problematiseras.
  Pressmeddelande: Rekryteringen måste professionaliseras
 • Pressmeddelande: RFS konferens för frivilliga samhällsarbetare

  I helgen är det dags för Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, konferens och årsmöte i Gävle. På plats finns gode män, lekmannaövervakare, kontaktpersoner och stödpersoner för kunskapspåfyllning och erfarenhetsutbyte. Helgen avslutas med att ny ordförande ska väljas.
  Pressmeddelande: RFS konferens för frivilliga samhällsarbetare
 • Pressmeddelande: Central statlig myndighet behövs för tillsyn av överförmyndarna

  Kvällens Uppdrag granskning ska handla om ytterligare en god man som misskött sig. RFS välkomnar debatt, men önskar en nyanserad sådan innan slutsatser dras kring godmanskapets framtid. RFS erfarenhet är att flertalet gode män är seriösa och gör betydande insatser. Läs RFS pressmeddelande här.
  Pressmeddelande: Central statlig myndighet behövs för tillsyn av överförmyndarna
 • Pressmeddelande: Överförmyndarna måste professionaliseras

  Med anledning av söndagens inslag i Rapport och Aktuellt, om bristande tillsyn från överförmyndare och länsstyrelse av gode mäns och förvaltares insatser, vill RFS kommentera situationen. Läs förbundets pressmeddelande.
  Pressmeddelande: Överförmyndarna måste professionaliseras
 • Pressmeddelande: Överförmyndarnas verksamhet behöver modernisera

  Senaste tiden har media belyst missförhållanden hos överförmyndare som tillsätter gode män för ensamkommande barn. RFS välkomnar en debatt som syftar till att människor som behöver stöd av en god man, eller annan lagreglerad frivilligkraft, ska få en rättssäker insats.
  Pressmeddelande: Överförmyndarnas verksamhet behöver modernisera
 • Pressmeddelande: Frivilliga samhällsarbetares insatser ovärderliga

  RFS vill inför internationella frivilligdagen den 5 december rikta uppmärksamheten mot alla våra lokalföreningar och deras medlemmar.
  Pressmeddelande: Frivilliga samhällsarbetares insatser ovärderliga
 • Pressmeddelande: Begränsa antalet uppdrag för gode män

  Hur många uppdrag som gode män och förvaltare får åta sig bör regleras av varje överförmyndare, anser RFS. För att uppnå kvalitet i uppdragen är det rimligt med max tio uppdrag per god man/förvaltare och max tre uppdrag för gode män för ensamkommande barn.
  Pressmeddelande: Begränsa antalet uppdrag för gode män
 • Pressmeddelande: Frivilliga krafter som stöd för ensamkommande barn

  Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare reagerar på en del av de synpunkter som Sveriges kommuner och landsting framfört kring lagstiftningen om god man för ensamkommande barn. Det gäller främst åsikten att lekmän i rollen som god man inte är lämpligt. Det som behövs enligt RFS uppfattning är i stället en ökad satsning på frivilliga som kan vara en del av bryggan in i vårt samhälle.
  Pressmeddelande: Frivilliga krafter som stöd för ensamkommande barn
 • RFS arrangerar konferens för frivilliga samhällsarbetare

  Pressmeddelande: I helgen är det dags för RFS konferens och årsmöte – i Norrköping. Årets konferens har tema delaktighet.
  RFS arrangerar konferens för frivilliga samhällsarbetare
 • Pressmeddelande: Vad ska en god man göra – och inte?

  2015-03-02 Trenden i dag med en ökande äldre befolkning och personer med psykiska funktionsnedsättningar gör att behovet av hjälp från en god man eller förvaltare ökar. Nu har RFS tagit fram ett nytt informationsmaterial som reder ut vilken hjälp en god man och förvaltare ska ge – och vad de inte ska göra.
  Pressmeddelande: Vad ska en god man göra – och inte?
 • Pressmeddelande: Frivilliga samhällsarbetares insatser värda 660 miljoner kronor

  2014-12-04 660 miljoner kronor per år skulle det kosta att anställa tjänstemän som utför motsvarande insatser som RFS medlemmar gör, som till exempel kontaktperson, god man, lekmannaövervakare eller stödperson. Insatser som är reglerade i lag och som myndigheter är skyldiga att tillsätta.
  Pressmeddelande: Frivilliga samhällsarbetares insatser värda 660 miljoner kronor
 • Pressmeddelande: Ny metod för samarbete med frivilligarbetare

  2014-09-30 RFS metodbok beskriver en samarbetsform där alla deltagare kan bli vinnare. Brukaren får en mer kvalitativ tillvaro, handläggaren får ett roligare och intressantare arbete och myndigheterna arbetar mer kostnadseffektivt, berättar Agneta Zedell, RFS förbundsordförande.
  Pressmeddelande: Ny metod för samarbete med frivilligarbetare
 • Utan frivilliga stannar myndighetssverige – RFS seminarium i Almedalen

  2014-06-16 Vid ett seminarium i Almedalen 2 juli kommer RFS berätta om erfarenheterna från Rättssäkerhetsprojektet, ett treårigt arvsfondsprojekt. Myndighetsutövandet har sin metodik, men vilken metodik krävs för att samarbete med frivilliga?
  Utan frivilliga stannar myndighetssverige – RFS seminarium i Almedalen
 • Pressmeddelande: RFS arrangerar konferens med tema generositet i Malmö

  2014-05-08 I helgen är det dags för RFS årliga konferens och årsmöte i Malmö. Agneta Zedell, RFS förbundsordförande, inleder konferensen den 10 maj med att tala om generositet som är årets tema.
  Pressmeddelande: RFS arrangerar konferens med tema generositet i Malmö
 • Pressmeddelande: "Får företag anlitas som god man och förvaltare?"

  2014-03-14 I slutet av förra veckan sände RFS ett öppet brev till sju länsstyrelser med uppmaning att granska de kommuner som anlitar företaget Optio AB, som erbjuder tjänster som god man och förvaltare. Ett pressmeddelande har idag gått ut med anledning av det.
  Pressmeddelande: "Får företag anlitas som god man och förvaltare?"
 • Pressmeddelande: ”Brist på juridisk kompetens hos överförmyndare”

  2014-02-27 Att få hjälp av en god man eller förvaltare ska inte vara ett lotteri. Alla som behöver få hjälp ska få det av en kompetent god man eller förvaltare. RFS anser därför att alla överförmyndare måste ha juridisk kompetens och alla som tar uppdragen ska ha rätt till utbildning. Att professionalisera uppdraget är däremot inte rätt väg att gå.
  Pressmeddelande: ”Brist på juridisk kompetens hos överförmyndare”
 • Pressmeddelande: ”Felaktiga uttalanden i Alice Babs-dokumentär”

  2013-12-06 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare tar helt avstånd från flera felaktiga uttalanden som förvaltaren Lena Arenbjörk gör i SVT:s dokumentär Alice Babs förlorade rättigheter. Läs RFS pressmeddelande.
  Pressmeddelande: ”Felaktiga uttalanden i Alice Babs-dokumentär”
 • Presskontakt

  Här till vänster hittar du det mesta som vi har uttalat oss om i form av ledare, krönikor, remissvar och skrivelser. För pressfrågor kontakta förbundssekreterare Gunilla Sundblad. Du når henne på gunilla.sundblad@rfs.se eller på telefon 0709-14 87 32.
  Presskontakt
 • Pressbilder

  Pressbilder