RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Pressmeddelande: Frivilliga samhällsarbetares insatser värda 660 miljoner kronor

Agneta Zedell2014-12-04 660 miljoner kronor per år skulle det kosta att anställa tjänstemän som utför motsvarande insatser som RFS medlemmar gör, som till exempel kontaktperson, god man, lekmannaövervakare eller stödperson. Insatser som är reglerade i lag och som myndigheter är skyldiga att tillsätta. RFS anser att det är dags för politiker att ge uppdragen den uppmärksamhet de förtjänar. 

De lagreglerade frivilliguppdragen betyder enormt mycket, både i form av stöd till den enskilde och i form av samhällsbesparingar. Politiker och media borde reflektera kring detta och visa större intresse och uppskattning för dessa frivilliga, säger Agneta Zedell, förbundsordförande, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. 

År 2009 beräknade RFS att det ekonomiska värdet av den tid som medlemmar lägger på sina frivilliguppdrag var 463 miljoner kronor per år. Det är vad det skulle kosta samhället att anställa tjänstemän som utför motsvarande insatser. Nu har RFS uppdaterat uträkningen och det ekonomiska värdet är idag 660 miljoner kronor per år. 

Den tid RFS medlemmar lägger på sina frivilliguppdrag motsvarar 1 528 heltidstjänster. Uträkningen baseras på en månadslön om 25 400 kronor inklusive sociala avgifter, ingångslönen för en nyexaminerad socionom utan arbetslivserfarenhet. RFS medlemmar utför cirka 14 procent av de uppskattningsvis 150 000 lagreglerade frivilliguppdrag som utförs i Sverige varje år. Om samtliga uppdrag skulle ersättas av tjänstemannatid skulle det motsvara 5 miljarder kronor, förutsatt att den tid RFS medlemmar lägger ner på uppdragen är representativt för alla.

Agneta Zedell, 070-644 93 32
RFS förbundsordförande

Ladda ner pressmeddelandet som pdf

Ladda ner faktabladet om värdet av frivilliga samhällsarbetare (pdf)