RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Pressmeddelande: Central statlig myndighet behövs för tillsyn av överförmyndarna

Foto: Sören Andersson2016-05-04 

Kvällens Uppdrag granskning ska handla om ytterligare en god man som misskött sig. RFS välkomnar debatt, men önskar en nyanserad sådan innan slutsatser dras kring godmanskapets framtid. RFS erfarenhet är att flertalet gode män är seriösa och gör betydande insatser. 

Under förra veckan hörde flera medlemmar med uppdrag som gode män eller förvaltare av sig till RFS. Många är upprörda över hur utsatta människor utnyttjats och att detta inte upptäckts av ansvarig myndighet. 

– RFS har alltid rättssäkerheten för personen som behöver stöd av en frivilligarbetare i fokus. Att Svt uppmärksammar brister i systemet är viktigt, varje person som råkar ut för en oseriös ställföreträdare är en för mycket. Det är däremot djupt olyckligt att anklaga en hel grupp där vi anser att många gör utmärkta insatser, säger Agneta Zedell, RFS förbundsordförande.

RFS har vid flera tillfällen fört fram att de sju länsstyrelserna som har tillsynsansvaret arbetar alltför olika och att tillfredställande kvalitetsgranskning inte görs. Kommunernas överförmyndare arbetar också med mycket stora kvalitetsskillnader, men detta kan inte lösas genom att ändra formerna för godmanskap och förvaltarskap. Det borde i stället lösas genom ändrade krav på överförmyndare och för tillsynen av dem.

RFS kräver dessa åtgärder:

  • Att en utredning tillsätts och snarast får direktiv till en översyn av verksamhetsområdet.
  • Att överförmyndarnas verksamhet underställs en central statlig myndighet. Skrota länsstyrelsernas splittrade och misskötta tillsyn.
  • Att värna de goda värden som följer av att god man och förvaltare är uppdrag som regleras i lag men som axlas av frivilliga.
  • Att kommunerna effektiviserar sin rekrytering, utbildning, handledning och uppföljning genom att samarbete sker mellan de olika samhällsaktörer som enligt lag behöver frivilliga för att fullgöra sitt ansvar. 
  • För den gode man som inte på annat sätt har visat lämpliga och dokumenterade kunskaper, ska en godkänd utbildning om minst sex timmar vara krav före första uppdrag.
  • Pågående uppbyggnad av nationellt statistiksystem bör snabbas på och bidra till att kvaliteten i insatserna speglas. 


Agneta Zedell, 070-644 93 32
RFS förbundsordförande

Ladda ner pressmeddelandet som pdf

Diskutera i RFS godmansforum här