RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Pressmeddelande: De flesta gode män är seriösa

Jenny Ögren, RFS förbundsordförande, Foto: Sören Andersson2016-12-20

SVT:s dokumentär ”Konsten att stjäla utan att åka fast” visas på tv på torsdag, men går redan att se på SVT Play. Återigen visas upprörande exempel på hur huvudmän råkat illa ut. RFS erfarenhet är att de allra flesta gode män är seriösa, men dokumentären visar på vikten av att överförmyndaren har rutiner för att upptäcka och beivra misskötsamhet.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, har länge drivit frågan att rätten att få hjälp av en seriös god man eller förvaltare inte ska vara ett lotteri. För ett välfungerande system krävs juridisk kompetens hos överförmyndaren samt att alla som tar uppdrag erbjuds grundläggande utbildning. Det behövs också tydliga rutiner för granskning av gode män och förvaltares uppdrag och för hantering av misskötsamhet.

I dokumentären framförs det att överförmyndare inte skulle kunna både rekrytera och granska, men här håller vi inte med. Vi tror att detta inte behöver vara så problematiskt om man organiserar sig på rätt sätt, säger Jenny Ögren, RFS förbundsordförande.

Vi tror inte heller att seriösa gode män och förvaltare har något emot att granskas. Tvärtom är de måna om att huvudmannen som får stödet ska känna sig trygg och att anhöriga och allmänhet ska känna förtroende för dem. 

RFS anser också att lagstiftningen måste ses över och att ett nationellt tillsynssystem vore att föredra. Däremot tror vi inte på att anställda gode män vore rätt lösning. Att ha frivilliga gode män motsäger inte att uppdragen ska utföras professionellt, det vill säga med huvudmannens bästa i fokus. Det som krävs är att kommunerna har metoder för att arbeta professionellt med rekrytering, utbildning, uppmuntran och uppföljning av dessa lagreglerade frivilliguppdrag. 

Jenny Ögren                                    
Förbundsordförande
jenny.ogren@rfs.se
072-7006446

Linda Fröström
Ombudsman för gode män och förvaltare
linda.frostrom@rfs.se               
070-9761211

Ladda ner pressmeddelandet som pdf