RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Pressmeddelande: Arvoden ska vara förutsägbara

Jenny Ögren, RFS förbundsordförande, Foto: Sören Andersson2017-10-04

Just nu berörs flertalet gode män till ensamkommande barn av sänkta arvoden. RFS vänder sig emot att arvoden sänks under pågående uppdrag och tror att stat och kommun missar dess symboliska värde. 

Bakgrunden till att flertalet överförmyndare nu halverar arvodet för gode män till ensamkommande barn är statens minskning av ersättning till kommunerna. Från och med 1 juli 2017 får kommunerna ett schablonbelopp som ska täcka gode männens arvode. Många gode män har även fått arvodet sänkt när det ensamkommande barnet fått uppehållstillstånd, även om det i sig inte innebär ett minskat stödbehov.

– Arvodet är en symbolisk summa för den tid och engagemang som den frivilliga lägger ner i sitt uppdrag. Det måste finnas en förutsägbarhet. Att i efterhand förändra villkoren för pågående uppdrag skapar frustration och besvikelse, säger Jenny Ögren, förbundsordförande.

RFS arbetar för bättre villkor generellt för alla frivilliga samhällsarbetare och en ökad rättssäkerhet för brukare/huvudmän som får stödet. Förbundet anser inte att arvodet är det som ska vara avgörande för att åta sig ett uppdrag utan det ska ses som en uppmuntran och en form av bekräftelse. Det är därför viktigt att det finns en likvärdighet och transparens kring arvodet. 

–  Jag tror många gånger att myndigheterna glömmer bort hur viktigt det symboliska värdet av arvodet är, särskilt för de gode männen där arvodet ofta är den enda bekräftelse som ges från myndigheten. Överförmyndaren behöver värna sina frivilliga och skapa förutsättningar för samarbete och då krävs långsiktighet och dialog, berättar hon. 

Jenny Ögren                                       
Förbundsordförande                       
072-700 64 46                                      
jenny.ogren@rfs.se

Ladda ner pressmeddelandet som pdf           

Läs även RFS om arvoden