RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Pressmeddelande: Begränsa antalet uppdrag för gode män

Agneta Zedell, RFS ordförande2015-11-19 

Hur många uppdrag som gode män och förvaltare får åta sig bör regleras av varje överförmyndare, anser RFS. För att uppnå kvalitet i uppdragen är det rimligt med max tio uppdrag per god man/förvaltare och max tre uppdrag för gode män för ensamkommande barn.

Frågan om antal uppdrag som en frivillig samhällsarbetare och framför allt gode män och förvaltare bör ha återkommer ständigt till RFS kansli och styrelse. RFS styrelse har därför tagit fram en vägledning.

RFS håller med lagstiftaren om att antalet uppdrag som en god man eller förvaltare har inte bör regleras i lag. Dock bör varje överförmyndare/överförmyndarnämnd, liksom i Uppsala och Stockholm, överväga att upprätta riktlinjer för hur många antal uppdrag det är lämpligt att en ställföreträdare ska ha. Utgångspunkten bör vara de riktmärken som tas upp i propositionen Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare, 2013/14:225.

För att uppdraget ska genomföras med kvalitet bör gode mannen hinna med personliga möten med huvudmannen med viss frekvens, ha kontakt med ansvariga myndigheter etcetera. Enligt en enkät som genomfördes 2014 lägger RFS medlemmar i genomsnitt tre timmar per uppdrag och vecka, vilket i enskilda fallet självklart varierar åt båda hållen.

RFS förslag på sådana riktlinjer är: En god man/förvaltare bör under första året den är förordnad inte få åta sig mer än ett till tre uppdrag. När gode mannen/förvaltaren lämnat en korrekt redovisning/årsredovisning och visat att den klarar uppdraget så bör han/hon kunna få upp till tio uppdrag. Avvikelser från denna begräsning ska endast göras undantagsvis, om en god man/förvaltare visat att det inte är några problem att sköta tio uppdrag samt att det finns särskilda skäl till att denna person ska förordnas i det nya uppdraget.

En ny god man till ensamkommande barn bör enbart ha ett barn som första uppdrag och när detta är avslutat eller det har gått ett år så kan han/hon åta sig max tre uppdrag. Undantag från detta bör vara mycket restriktivt.

Agneta Zedell, 070-644 93 32
RFS förbundsordförande
 

Ladda ner pressmeddelandet som pdf

Läs en längre version av styrelsens riktlinjer här

Diskutera riktlinjerna i RFS godmansforum här