RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Pressmeddelande: ”Brist på juridisk kompetens hos överförmyndare”

2014-02-27 Att få hjälp av en god man eller förvaltare ska inte vara ett lotteri. Alla som behöver få hjälp ska få det av en kompetent god man eller förvaltare. RFS anser därför att alla överförmyndare måste ha juridisk kompetens och alla som tar uppdragen ska ha rätt till utbildning. Att professionalisera uppdraget är däremot inte rätt väg att gå.


Med anledning av gårdagens Uppdrag granskning vill Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, göra några kommentarer. Självklart ska misskötta fall granskas, men för att kunna förebygga dem krävs också ändringar i dagens föråldrade lagstiftning. I en debattartikel i Sydsvenskan idag lyfter RFS några av dessa krav på lagändringar.

Bristen på juridisk kompetens hos överförmyndare är en av anledningarna till att misskötsamhet kan ske. Detta leder till bristande förutsättningar att driva och kontrollera verksamheten på ett kvalificerat sätt. RFS anser därför att alla överförmyndare måste ha juridisk kompetens och i den mån det inte finns måste denna köpas in vid behov. Det krävs också regelbundna uppföljningar av uppdragen och att gode män och förvaltare ska ha rätt till utbildning.

Uppdragen som god man och förvaltare utförs idag som lekmannauppdrag, mot ett mindre arvode. RFS tror inte alls på ett system likt det i Finland med statliga företrädare. Det tror vi skulle leda till att en god man blir som en juridisk och ekonomisk hemtjänst, med bara viss tid att avsätta för sin huvudman. Att engagera sig som god man och förvaltare är också en form av demokratiskt ställningstagande. I dagens samhälle, då det ofta talas om det demokratiska underskottet, om hur färre personer vill engagera sig i partipolitiken är det ett system som är värt att bevara och utveckla. Partipolitiken passar inte alla och det är då viktigt att det finns fler vägar att få insyn i myndigheternas arbete och hjälpa en medmänniska.

RFS vill också förtydliga att ett godmansuppdrag är en frivillig insats som den enskilde ska samtycka till. Det hade också varit mer rättvisande om Uppdrag granskning i sitt program förtydligat att nära anhöriga har möjlighet att ta del av de handlingar som gode mannen lämnat till överförmyndaren för granskning.  Gode mannen har ingen skyldighet att lämna handlingar direkt till anhöriga, men det finns heller inget hinder för att göra det.

Läs mer i RFS debattartikel på Sydsvenskan opinion: http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/sjalvklart-ska-misskotta-fall-granskas/

Ladda ner debattartikeln som pdf

Kontaktuppgifter:
Agneta Zedell, 070-644 93 32
RFS förbundsordförande

Linda Fröström
RFS ombudsman för gode män och förvaltare
linda.frostrom@rfs.se

Diskutera gärna detta i forumet för gode män och förvaltare