RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Pressmeddelande: ”Felaktiga uttalanden i Alice Babs-dokumentär”

2013-12-06 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare tar helt avstånd från flera felaktiga uttalanden som förvaltaren Lena Arenbjörk gör i SVT:s dokumentär Alice Babs förlorade rättigheter.


En förvaltare kan inte överta den enskildes vilja i andra frågor än avtalsrättsliga och ekonomiska angelägenheter.  Lena Arenbjörk påstår att hon kan utfärda besöksförbud för en huvudman som hon är förvaltare för, vilket är fel. Det är en fråga som ska handläggas av åklagare och vid överklagan tingsrätten.

Lena Arenbjörk påstår vidare att hon ”är sin huvudman”. En förvaltare blir inte sin huvudman. Ett förvaltarskap är inte en omyndigförklaring. En förvaltare har inte rätt att bestämma över sin huvudman i personliga frågor. En huvudman som har förvaltare kan till exempel fortfarande rösta i val, gifta sig, bestämma om sjukvård, ansöka om arbete och besluta om vem de vill umgås med. En förvaltare kan inte som Lena Arenbjörk påstår besluta om sin huvudman får delta i en gudstjänst eller inte.

En förvaltare kan inte isolera eller gömma undan sin huvudman. Det en förvaltare kan göra är att ansöka om boende för sin huvudman, men förvaltaren kan inte tvinga huvudmannen att flytta. Enligt folkbokföringslagen 6 § ska en person folkbokföras på den fastighet och i den territoriella församling där han/hon enligt 7-13 §§  folkbokföringslagen är att anse som bosatt. Enbart om en person av särskilda skäl kan antas bli utsatt för brott, förföljelser eller allvarliga trakasserier på annat sätt, får vid flyttning medges att vara folkbokförd på den gamla folkbokföringsorten. Att inte folkbokföra sin huvudman om dessa situationer inte föreligger är oansvarigt.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare anser att det är bra att frågan om vad en förvaltare kan och inte kan göra kommer upp. Lagtexten är många gånger oklar och svår att tolka och det kan råda brist på utbildning för gode män och förvaltare. Många överförmyndare saknar juridisk kompetens och ger inte alltid korrekt information.

Deklarationen om mänskliga rättigheter får inte överträdas av någon.  Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i sitt privatliv och var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Kontaktuppgifter:
Agneta Zedell, 070-644 93 32
RFS förbundsordförande

Linda Fröström
RFS ombudsman för gode män och förvaltare
linda.frostrom@rfs.se

Ladda ner pressmeddelandet (pdf)