RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Pressmeddelande: Frivilliga med unik insyn i slutna miljöer

Jenny Ögren, RFS förbundsordförande Foto: Sören Andersson2016-11-29 

Varje dag bidrar gode män, lekmannaövervakare, kontaktpersoner och stödpersoner till att göra vardagen för en medmänniska lite bättre. Dessa uppdragstagare får dessutom en unik insyn i slutna miljöer och i myndigheters biståndsbeslut.

Inför internationella frivilligdagen, 5 december, vill RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, uppmärksamma våra medlemmars insatser.

Cirka 150 000 brukare/klienter/patienter/ huvudmän får varje år stöd av en person som har ett lagreglerat frivilliguppdrag. I grunden handlar alla dessa uppdrag om att stödja en medmänniska i en utsatt situation. 

För personen som får stödet är det betydelsefullt att få det av en medmänniska som ställer upp frivilligt. För många brukare är kontakten med en frivillig samhällsarbetare dessutom den enda som inte är med en tjänsteperson. Med den frivilliga kan ett vardagligt samtal föras som bidrar till att individen känner sig sedd och bekräftad, säger Jenny Ögren, RFS förbundsordförande.

Frivilliga samhällsarbetare får också tillträde till många av de låsta miljöer där brukare vistas. Det handlar till exempel om Kriminalvårdens anstalter och häkten, ungdomshem och LVM-hem inom Statens institutionsvård samt slutna avdelningar inom tvångspsykiatrin. 

Via sina uppdrag får de en unik insyn i dessa slutna miljöer och i myndigheters biståndsbeslut. De kan därmed bidra till att eventuella missförhållanden upptäcks. Frivilliga samhällsarbetare står för en viktig medborgarinsyn som jag tycker är underskattad, säger Jenny.

Kontakta gärna en lokalförening för att få tips på intervjuperson som kan berätta om hur det är att vara: kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, lekmannaövervakare, god man, förvaltare, god man för ensamkommande barn, särskilt förordnad vårdnadshavare eller besökare på häkte och anstalt, www.rfs.se/foreningar

Jenny Ögren                                      
Förbundsordförande                        
072-700 64 46                                      
jenny.ogren@rfs.se                            

Läs pressmeddelandet som pdf

Läs mer om internationella frivilligdagen här