RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Pressmeddelande: Frivilliga samhällsarbetares insatser ovärderliga

Agneta Zedell, RFS ordförande2015-12-01 

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, vill inför internationella frivilligdagen den 5 december rikta uppmärksamheten mot alla våra lokalföreningar och deras medlemmar.

Frivilliga samhällsarbetare gör enormt värdefulla insatser som gode män för ensamkommande barn, kontaktpersoner, lekmannaövervakare och stödpersoner, bland annat. 

Våra föreningar fyller en viktig funktion för alla medlemmar. Även om det är myndigheterna som tillsätter uppdragen så är deras stöd till de frivilliga inte alltid så bra som det borde. I en lokalförening får du som medlem en plattform för kunskapspåfyllning, erfarenhetsutbyten och dessutom försäkring, säger Agneta Zedell, RFS förbundsordförande.

Det medmänskliga värdet av frivilliga samhällsarbetares insatser är ovärderligt. När RFS förra året beräknade det ekonomiska värdet av den tid som medlemmar lägger på sina frivilliguppdrag var det 660 miljoner kronor per år. Det är vad det skulle kosta samhället att anställa tjänstemän som utför motsvarande insatser. Den tid RFS medlemmar lägger på sina frivilliguppdrag motsvarar 1 528 heltidstjänster. Uträkningen baseras på en månadslön om 25 400 kronor inklusive sociala avgifter, ingångslönen för en nyexaminerad socionom utan arbetslivserfarenhet. 

Läs gärna mer om uträkningen av värdet här

Kontakta gärna oss i för att få veta mer om RFS verksamhet. Vi kan även ge tips på uppdragstagare som kan bli intervjuade om att vara frivillig samhällsarbetare. Det vill säga att ha uppdrag som: god man, förvaltare, god man till ensamkommande barn, särskilt förordnad vårdnadshavare, kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, lekmannaövervakare eller besökare på häkte och anstalt.

Agneta Zedell, 070-644 93 32
RFS förbundsordförande

Ladda ner pressmeddelandet som pdf