RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Pressmeddelande: Låt ensamkommande få behålla sin gode man

Jenny Ögren, RFS förbundsordförande, Foto: Sören Andersson2017-02-13 

P4:a Göteborg rapporterar att överförmyndaren i Göteborg entledigar gode män till ensamkommande barn när åldern skrivs upp av Migrationsverket. RFS är kritisk till beslutet.    

Ur ett barn- och rättssäkerhetsperspektiv anser RFS att det är viktigt att ensamkommande barn får behålla sin gode man till dess att beslutet vunnit laga kraft. Vid ett överklagande av beslutet kan det röra sig om flera månader. 

Det innebär att barnet står utan det viktiga stöd som en god man innebär, inte minst för att bevaka barnets rättigheter. Att barn står utan legal ställföreträdare borde inte vara möjligt i Sverige idag, säger Jenny Ögren, förbundsordförande. 

RFS vill tydliggöra att det inte finns något som tvingar kommunala myndigheter att agera utifrån Migrationsverkets beslut om att skriva upp ett barns ålder. RFS ställer sig bakom den bedömning som stadsjuristen i Malmö gjort ”att en kommun inte har stöd i vare sig lag eller allmänna rättssäkerhetsprinciper att per automatik agera utifrån en åldersuppskrivning som Migrationsverket gör inom den löpande handläggningen av ett asylärende.”

Många kommuner följer detta och låter gode mannen stå kvar tills beslutet vunnit laga kraft. Att det ska ha betydelse var barnet bor är helt rättsvidrigt. RFS anser därför att det borde vara en självklarhet att ensamkommande barn får behålla sin gode man i avvaktan på att beslutet vinner laga kraft, säger Jenny Ögren.

Kontakt:
 

Jenny Ögren
Förbundsordförande
jenny.ogren@rfs.se
072-700 64 46

Linda Fröström
Ombudsman godmansområde
linda.frostrom@rfs.se 

070-976 12 11 

Ladda ner pressmeddelandet som pdf

Tips på länkar

P4 Göteborg om att rätten till god man försvinner

Stadsjurist Natalie Glotz Stades kommentarer

SKL nyhetsbrev som berör frågan

SKL:s svar på frågor om ändrade åldersbedömningar