RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Pressmeddelande: Överförmyndarna måste professionaliseras

Agneta Zedell, RFS ordförande Foto: Sören Andersson2016-04-26 

Med anledning av söndagens skrämmande inslag i Rapport och Aktuellt, om bristande tillsyn från överförmyndare och länsstyrelse av gode mäns och förvaltares insatser, vill RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, kommentera situationen.

Frivilliga samhällsarbetare är villiga att göra viktiga insatser som gode män, förvaltare, särskilt förordnade vårdnadshavare, kontaktpersoner, lekmannaövervakare och stödpersoner. 
Men tillsynen kan inte se ut som den visades i nyheterna 24 april. Vi måste kunna lita på att handledning, tillsyn och kontroll utförs av kompetenta personer och fungerar. Det är för brukarnas rättssäkerhet men det är också för vår säkerhet och kan garantera att personer med brottsplaner inte förordnas, säger Agneta Zedell, RFS förbundsordförande. 

RFS vill att en helt ny och genomarbetad lagstiftning skapas. Den lagmassa som gäller idag är delvis från 1920-talet och är inte längre i takt med behoven. Vi vill att överförmyndarna ska professionaliseras och ha juridisk kompetens. Det räcker inte längre med politiska meriter.  För närvarande är kvalitetsskillnaderna mellan olika kommuner mycket stor.

Hittills har nationell statistik saknats. Vi vill att uppbyggnad av statistiksystem snabbas på och blir av sådan kvalitet att även de goda insatserna kan speglas.

För den gode man som inte på annat sätt har visat lämpliga och dokumenterade kunskaper, ska en godkänd utbildning om minst sex timmar vara krav före första uppdrag. Ett slags körkort.
Var fjärde vuxen svensk kan utan att tveka tänka sig att ta ett lagreglerat frivilliguppdrag för att stödja utsatta barn och unga. Det visar en undersökning som Socialstyrelsen nyligen gjort. Det är alltså en myt att det är svårt att rekrytera. Men rekryteringen måste göras proffsigare. Vi vill att de myndigheter som behöver lagreglerade frivilliga ska samarbeta kring rekrytering, utbildning, handledning och uppmuntran och överge formen med de parallella stuprören. På så sätt ökar möjligheten att få rätt frivillig till rätt uppdrag.

Vi värnar frivilligheten. I en demokrati är det viktigt att tillvarata och uppmuntra människors vilja att ta ett ideellt ansvar utanför den egna närmsta kretsen. Det handlar om att känna tillit till varandra. Ett samhälle där alla vill ha timpenning för att sträcka ut en hjälpsam hand är ett farligt samhälle. Den frivillige får dessutom genom ett lagreglerade frivilliguppdrag en unik möjlighet till insyn i myndigheternas biståndbeslut och kan bidra till att upptäcka eventuella missförhållanden. Människor i utsatta situationer har ofta redan flera kontakter med myndigheters tjänstemän. Den frivilliga bidrar till att vidga brukarens nätverk då den frivilliga för många brukare är den enda kontakt som inte är med en tjänsteman. 

Det är märkligt att medierna inte intervjuar representanter för gruppen frivilliga, hittills har enbart tjänstemän kommit till tals. Aktuellts reporter kontaktade RFS ordförande Agneta Zedell och förberedde intervju till 25 april. Inslaget kunde inte beredas plats på grund av nyheterna från Miljöpartiet, vilket meddelades så sent som kl 17.00 under måndagen.

Agneta Zedell, 070-644 93 32
RFS förbundsordförande

Ladda ner pressmeddelandet som pdf

Diskutera frågan i RFS godmansforum här