RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Pressmeddelande: Vad ska en god man göra – och inte?

Agneta Zedell, RFS förbundsordförande2015-03-02 Böcker och filmer som Män som hatar kvinnor och dokumentären Alice Babs förlorade rättigheter har bidragit till att skapa en felaktig bild av rollen som god man och förvaltare. Nu har Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, tagit fram ett nytt informationsmaterial som reder ut vilken hjälp en god man och förvaltare ska ge – och vad de inte ska hjälpa till med.

Den trend som finns i Sverige i dag med en ökande äldre befolkning och personer med psykiska funktionsnedsättningar gör att behovet av hjälp från en god man eller förvaltare ökar. De senaste fem åren ökade ansökningarna med 15 procent, enligt en kartläggning som Kaliber har gjort. Många av de som är i behov av hjälpen har svårt att förstå den gode mannens roll. Dessutom blir det ofta rörigt eftersom de ofta behöver hjälp från flera håll: av boendepersonal, personliga assistenter och kontaktperson med flera.   

- Jag har varit med om situationer när boendepersonal bett mig utföra praktiska sysslor så som att städa och följa med huvudmannen till läkare. Den som blir drabbad i de fallen är huvudmannen som får vänta på att få hjälpen eftersom jag i dessa situationer måste prata med chefen på boendet och förklara mitt uppdrag, berättar Agneta Zedell, RFS förbundsordförande.

För att reda ut rollerna har RFS fått medel från Allmänna arvsfonden för det treåriga projektet Rollkoll. Som ett resultat av projektet har två informationsmaterial tagits fram. Dels ”Rollkoll- Vad gör en god man och förvaltare?” som riktar sig till personer som har eller vill ansöka som god man/förvaltare. Dels ”Rollkoll- ett material om god man och förvaltare i relation till andra aktörer” som riktar sig till gode män/förvaltare och andra aktörer kring huvudmän med psykiska funktionsnedsättningar.

Materialen har kvalitetsgranskats av Sveriges Kommuner och Landsting och kommer att sändas ut till landets alla överförmyndare. Det går att kostnadsfritt ladda ner från vår hemsida och det går också att beställa mot en portokostnad. Under projektets sista år vill vi utveckla materialet till huvudmän, till exempel genom en ljudfil, översättning och kanske en film. RFS kommer också att samverka med olika kommuner för att på lokal nivå fördjupa sig i frågor kring samverkan mellan de olika aktörerna.

Agneta Zedell, 070-644 93 32
RFS förbundsordförande

Läs pressmeddelandet som pdf

Ladda ner materialen här