RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

RFS arrangerar konferens för frivilliga samhällsarbetare

Bild Norrköping2015-05-07

Pressmeddelande: I helgen är det dags för RFS konferens och årsmöte – i Norrköping. Årets konferens har tema delaktighet. 

RFS arrangerar årligen en konferens och årsmöte, som erbjuder medlemmarna vidareutbildning och erfarenhetsutbyte. Årets tema ger tillfälle för reflektion kring delaktighet i de lagreglerade frivilliguppdagen. Hur skapar vi en dialog med dem vi ska stödja som stimulerar till delaktighet? 

– Ordet delaktig är ett honnörsord för oss i RFS, något som vi ska uppnå i våra uppdrag. För oss som gode män, lekmannaövervakare, kontakt- eller stödpersoner är det viktigt att vässa vår vilja och vår förmåga till inlevelse, respekt och ödmjukhet inför önskemålen och behoven hos brukarna, huvudmännen, klienterna och patienterna, säger Agneta Zedell, RFS förbundsordförande.

Under konferensen 9 maj kommer Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande, berätta om Norrköpings kommuns arbete med sociala investeringsfonder och om att kvalitetssäkra tidiga insatser. Tove Lundin, hjärnkollsambassadör för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, föreläser om hur det är att leva med adhd. 

På söndagen 10 maj har RFS årsmöte. Efter årsmötet kommer RFS projektledare Linda Fröström berätta om Rollkoll, som syftar till förtydliga rollfördelningen mellan ställföreträdare och andra aktörer kring huvudmän med psykiska funktionsnedsättningar. 

Välkommen att höra av dig om du vill få ytterligare information.

Kontakt: Agneta Zedell, förbundsordförande, 070-644 93 32Gunilla Sundblad, förbundssekreterare, 070-914 87 32

Ladda ner pressmeddelandet som pdf

Ladda ner programmet som pdf