RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Utan frivilliga stannar myndighetssverige – RFS seminarium i Almedalen

Foto: Jeanette Tano2014-06-16 150 000 personer får stöd av en kontaktperson, kontaktfamilj, lekmannaövervakare, god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare eller stödperson – uppdrag som är reglerade i lag. Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares, RFS, erfarenhet är att myndigheter som tillsätter dessa frivilliguppdrag behöver ta ett större ansvar för insatserna.

Nu kan RFS och fyra kommuner visa på lösningar genom samverkan mellan myndigheter och frivilliga. Vid seminariet i Almedalen 2 juli kommer RFS berätta om erfarenheterna från Rättssäkerhetsprojektet, ett treårigt arvsfondsprojekt.

I projektet har team från fyra modellkommuner med representanter från socialtjänst, frivård, patientnämnd, överförmyndare och RFS lokalföreningar träffats för att tillsammans förbättra stödet till de frivilliga. Förbättringsarbetet har bidragit till större förståelse för varandras förutsättningar och villkor, mer effektiva arbetssätt, högre kvalitet och därmed ökad rättssäkerhet i insatserna. 

RFS samlar nu erfarenheterna från modellkommunerna i en metodbok för att andra kommunera ska kunna pröva på att arbeta på samma sätt. 

Myndighetsutövandet har sin metodik, men vilken metodik krävs för att samarbete med frivilliga? Detta är en av frågorna som panelen bestående av Gustav Tallving, Kriminalvården, Jenny Ögren, Överenskommelsen och Maria Sundbom Ressaissi, Ungdomsstyrelsen kommer att diskutera.

Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare högskolan)

Tid: onsdag 2 juli 13.00-14.00


Vill du veta mer kontakta projektledare mikael.skaghammar@rfs.se, 08-556 068 36

 

Läs mer om Rättssäkerhetsprojektet här

 

Foto: Jeanette Tano