RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

RFS yttrar sig om stärkt civilsamhälle

2017-02-24 

RFS lämnade i juli 2016 remissvar till Kulturdepartementet gällande utredningen Palett för ett stärkt civilsamhälle SOU 2016:13. Syftet med utredningen är ge förslag på hur civilsamhället kan stärkas. 

RFS påpekar i yttrandet att de lagreglerade frivilliguppdragen inte alls nämns och lyfter aspekter i utredningen som är viktiga för just dessa uppdrag. Bland annat vikten av dialog mellan myndighet och frivilligorganisationer samt behovet av långsiktig finansiering.

Ladda ner remissvaret som pdf