RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Attention ger strategier för att fungera i vardagen

2012-02-06: Syftet med att Attention startar besöks-grupper på Anki Sandberg, förbundsordförande Attentionanstalter med särskilda ADHD-avdelningar är att medlemmarna ska bidra med kunskap om hur det är att leva med en diagnos och vilka strategier man kan använda för att fungera i vardagen.

– Våra medlemmar kommer att vara levande exempel på hur de kan få ett fungerande liv ute i samhället, kommenterar Attentions förbunds­ordförande Anki Sandberg.

– De som deltar i utbildningen är aktiva i lokalföreningar som finns på de orter som omfattas av Kriminalvårdens ADHD-plan, vilken omfattar 6-7 anstalter där det kommer att finnas utrednings- och behandlingsenheter.

På många orter i landet finns ett lokalt samarbete mellan föreningar inom Riksförbundet frivilliga samhälls­arbetare och Attention, till exempel när det gäller informationsspridning. Alla typer av besöksgrupper behövs och Attentions medlemmar kommer i första hand att besöka Kriminalvårdens ADHD-enheter.

­– Vi startar upp där klienterna redan är utredda, så att vi vet att de har en diagnos, förklarar Anki Sandberg. Jag tror att vi kan fördjupa samarbetet med RFS på ett bra sätt. Vi har kunskap om funktionsnedsättningen och ni kan komplettera med information om hur samhället faktiskt ser ut, till exempel med övervakning och godmanskap.

På följande orter finns det planer på att Attention ska komma igång med besöksgrupper under 2012: Luleå, Västerås, Norrtälje, Sala, Örebro, Eskilstuna­, Göteborg och Lindesberg.­