RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Brå rapporterar om mycket nöjda klienter och lekmannaövervakare

2012-06-11: Både övervakare och klienter är positiva till lekmannaövervakning. I stort sett alla tycker att relationen till lekmannaövervakaren generellt fungerat bra. Svaren på den öppna enkätfrågan om vad lekmannaövervakarna betytt för klienten visar på en stor tacksamhet när det gäller övervakarnas engagemang, skriver Brås utredare Johanna Kindgren.

Handläggarna uppskattar lekmannainslaget i övervakningen, men önskar mer tid för rekrytering och handledning. Rapporten visar att lekmannaövervakarna generellt sett är mycket positiva till sitt uppdrag, men det finns förbättringsområden när det gäller utbildning, stöd och ersättning och det saknas fortfarande forskning om lekmannaövervakningens brottsförebyggande effekter.

Både handläggare och övervakare anser att en lekmannaövervakare kan ha betydelse för klientens motivation att avhålla sig från brott och missbruk under övervakningstiden. Hela två tredjedelar av klienterna hade uppfattningen att övervakarna haft en stor eller ganska stor betydelse för att motverka återfall i brott. Andelen av övervakarna som trodde det var något lägre, men ändå hela 60 procent.

Rapporten bygger på intervjuer med handläggare på sex frivårdskontor och tolv lekmannaövervakare, enkätsvar från 1 201 lekmannaövervakare och 236 klienter samt registerdata och litteratur.

Ladda ner rapporten (4 MB), öppnas i nytt fönster