RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

JO granskar hur frihetsberövade behandlas

2012-02-06: Från 1 juli 2011 har Justitieombudsmannen (JO) fått ett nytt uppdrag och Gunilla Sundblad, förbundssekreterareen helt ny enhet för att utföra inspektioner på alla anläggningar i Sverige där personer hålls frihetsberövade. De ska bland annat samtala med frihetsberövade personer utan vittnens närvaro. Inspektionerna kan vara både föranmälda och oanmälda.

Som frihetsberövad definieras “varje form av kvarhållande, fängslande eller placering av en person i en offentlig eller privat förvaringslokal, som denna person inte får lämna utan tillåtelse, grundat på beslut av en rättslig, administrativ eller annan myndighet”. Platser som kan komma att inspekteras av JO är: polisarrester, häkten, fängelser, institutioner för vård av unga eller missbrukare, utlännings­förvar och institutioner för sluten psykiatrisk vård.

Med anledning av det nya uppdraget träffade RFS kansli fyra representanter från NPM-enheten i december 2011. Kanslipersonalen fick tillfälle att informera om förbundets olika verksamheter och beskriva medlemmarnas funktion i samhället, framför allt inom kriminalvårdsområdet. RFS diskuterade bland annat förbundets­ samarbete med olika myndigheter lokalt och nationellt.

RFS medlemmar har en unik medmänsklig funktion för människor som är frihetsberövade på häkten, anstalter och inom den slutna psykiatriska vården. RFS medlemmar­ fungerar ofta som en mänsklig länk mellan dessa slutna institutioner och omvärlden. Sedan­ 1968 verkar medlemmarna i Riksförbundet frivilliga­ samhälls­arbetare bland annat som lekmannaövervakare och besökare på häkten och anstalter och stödpersoner inom psykiatrin. Förbundet­ verkar för att rättssäker­heten för våra huvudmän och klienter ska öka.

 – Det är bra att Sverige får en formell kontroll på det här området, säger RFS förbundssekreterare Gunilla Sundblad.  Vi vet att att RFS besöksverksamhet inte bara betyder mycket för att motverka isolering hos enskilda individer. Indirekt bidrar våra medlemmars regelbundna besök till insyn och öppenhet i annars slutna världar där maktmissbruk och oegentligheter skulle kunna förekomma. Frivilligarbetarnas närvaro på slutna institutioner är ett slags kvitto på att samhället fungerar som det ska. De kan intyga att mänskliga rättigheter respekteras.