RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

RFS sprider kunskap om besöksverksamhet

2012-02-06: Den 21-22 januari medverkade Jenny Gudmarsson och Arvid Englén, Göteborgs frivilliga samhällsarbetareArvid Englén på Attentions konferens i Alvik utanför Stockholm. Konferensen var ett uppstartsmöte för Attentions medlemmar i arbetet med att skapa besöksgrupper vid Kriminalvårdens anstalter med ADHD-avdelningar.

Jenny Gudmarsson, RFS ombudsman inom kriminalvårdsområdet, föreläste bland annat om hur RFS besöksverksamhet fungerar och förmedlade hur rutiner och strategier kan utformas och hur RFS stöttar sina lokalföreningar som bedriver besöksverksamhet.

Arvid Englén, lekmannaövervakare, besökare på anstalt och medlem i Göteborgs frivilliga samhällsarbetare, gav konkret information och exempel­ på hur man kan agera i specifika situationer­. I början är det mycket att tänka på. Arvid avrundade med att säga:

- Du som person är viktigast, inte vad du kommer med.
Han påminde Attentions medlemmar om att det viktigaste­ är att finnas där, visa intresse och lyssna.

- Att vara med i en besöksgrupp på anstalt ger fruktansvärt mycket tillbaka, uppmuntrade Arvid. De är så tacksamma och det känns gôrfint!