RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Nyheter och reportage 2015

 • God jul och Gott nytt år!

  RFS kansli önskar alla frivilliga samhällsarbetare och samarbetsparter God jul och Gott nytt år! Kansliet är stängt från och med 21 december till och med 10 januari.
  God jul och Gott nytt år!
 • "Film förmedlar positiv bild av godmanskap"

  Igår var det premiärvisning av Hallå, det är jag. En film som handlar om Kalles väg för att få hjälp av en god man. Filmen har RFS tagit fram i projektet Rollkoll.
  "Film förmedlar positiv bild av godmanskap"
 • RFS har ny version av loggan

  Nu har Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare en ny version av loggan. Tanken är att ge förbundet en modernare stil och en mer användbar logga. Den omfamnande formen bevarats samtidigt som det går att associera loggan till lagparagrafer.
  RFS har ny version av loggan
 • Tack alla frivilliga samhällsarbetare

  Imorgon 5 december firas internationella frivilligdagen. RFS vill passa på att tacka dig som är frivillig samhällsarbetare för dina insatser det gånga året!
  Tack alla frivilliga samhällsarbetare
 • Teckna ansvarsförsäkringen för gode män!

  RFS erbjuder via Söderberg & Partners en ansvarsförsäkring som skyddar dig som god man eller förvaltare i de fall du agerat fel. Ladda ner ett info-blad här.
  Teckna ansvarsförsäkringen för gode män!
 • Förening som förhandlat arvoden

  Söderhamns frivilliga samhällsarbetare har lyckats höja sina arvoden för gode män. Framgångsreceptet är framförallt tålamod, berättar Lisbeth Karlsson, ordförande i föreningen och ledamot i RFS förbundsstyrelse.
  Förening som förhandlat arvoden
 • Frivilliga som fortsätter följa barnet

  Kenneth Pettersson och Carina Wendelsson är gode män för ensamkommande barn. För dem blir det ofta naturligt att fortsätta att följa barnen, både som särskilt förordnad vårdnadshavare när de fått uppehållstillstånd och efter 18-årsdagen.
  Frivilliga som fortsätter följa barnet
 • Ensamkommande ungdomar kan få kontaktperson

  RFS kommande nyhetsbrev har tema ensamkommande barn. I Uppsala kommun är det vanligt att ensamkommande barn och unga får samma person som god man och sedan som särskilt förordnad vårdnadshavare. Efter 18-årsdagen tillsätts ofta en kontaktperson för de unga som flyttat till utslussboende.
  Ensamkommande ungdomar kan få kontaktperson
 • Konferens ger nya idéer och inspiration

  Första helgen i november arrangerade RFS konferens för besökare på anstalt och häkte. På programmet fanns en psykolog och en sjuksköterska som föreläste om psykisk hälsa hos häktade och intagna, bla. Läs vad två av deltagarna tyckte.
  Konferens ger nya idéer och inspiration
 • Samarbeta - för bättre rekrytering

  Behovet av gode män för ensamkommande barn är nu på många håll i landet skriande stort. Här tipsar RFS om hur kommuner kan skapa bättre rekrytering och göra de lagreglerade frivilliguppdragen mer attraktiva.
  Samarbeta - för bättre rekrytering
 • Riktlinjer för antal frivilliguppdrag

  RFS styrelse har tagit fram riktlinjer för antal uppdrag som en god man/frivillig samhällsarbetare bör ha. Läs riktlinjerna och varför det är viktigt att begränsa antalet uppdrag här.
  Riktlinjer för antal frivilliguppdrag
 • Cirkelledarutbildning för gode män till ensamkommande barn

  Studieförbundet ABF och RFS har tagit fram ett utbildningsmaterial för studiecirklar om uppdraget god man till ensamkommande barn och särskilt förordnade vårdnadshavare. I januari är det dags för första utbildningen för blivande studiecirkelledare.
  Cirkelledarutbildning för gode män till ensamkommande barn
 • Debattinlägg: Ta tillvara engagemanget

  RFS gör ett debattinlägg angående det skriande behovet av gode män för ensamkommande barn. Ett ljus i mörkret kring den flyktingkatastrof som världen nu möter är att många människor visar en vilja att stödja en medmänniska. Nu gäller det också att ta hand om de frivilliga så de stannar kvar och kan göra bra insatser.
  Debattinlägg: Ta tillvara engagemanget
 • Delaktighet är att känna sig sedd

  Vid RFS årsmöte i våras föreläste Marie Reinicke om sina erfarenheter av att skapa delaktighet i organisationer. Här ger hon några tips för föreningar.
  Delaktighet är att känna sig sedd
 • Patienter är med och förbättrar

  Här berättar Anders vad han tycker om att delta i Jönköping psykiatriska kliniks arbetsgrupp, med syfte att förbättra informationen om rätten till stödperson. Han har själv pågående rättspsykiatrisk tvångsvård, numera i öppenvård.
  Patienter är med och förbättrar
 • Uppdrag: Riktlinjer för utbildning av gode män

  I början av året gav regeringen Länsstyrelsen i Dalarnas län i uppdrag att ta fram riktlinjer för utbildning av gode män och förvaltare. RFS ringde upp jurist Helle Bryn-Jensen som ansvarar för frågan.
  Uppdrag: Riktlinjer för utbildning av gode män
 • Delaktighet ett förhållningssätt

  2015-09-03 Redan första gången som arbetsgruppen presenterade sig för varandra skapades en intressant dynamik, berättar Jeanette Byskén Henriksson, sekreterare vid patientnämnden i Jönköpings län.
  Delaktighet ett förhållningssätt
 • Arbetsgrupp som inkluderar stödpersoner och patienter

  2015-09-03 Stödpersoner och patienter med egen erfarenhet av tvångsvård var självklara deltagare när psykiatriska kliniken i Jönköping skapade en arbetsgrupp. Syftet var bättre rutiner för hur informationen om rätten till stödperson ges.
  Arbetsgrupp som inkluderar stödpersoner och patienter
 • "Bolla frågor" med Carina i godmansforumet

  2015-08-31 Carina Wendelsson är ny medlem i RFS godmanspanel. Hon vill dela med sig av sina erfarenheter som god man, framförallt för ensamkommande barn.
  "Bolla frågor" med Carina i godmansforumet
 • Konferens för besöksgruppsansvariga

  2015-08-27 I november arrangerar RFS konferens för ansvariga för besöksgrupper på anstalt och häkte. Syftet med konferensen är att möjliggöra erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning samt ge inspiration till att utveckla verksamheten i den egna besöksgruppen.
  Konferens för besöksgruppsansvariga
 • Film och projektassistent i Rollkoll

  2015-06-24 Nu har Arvsfonden beviljat RFS projektmedel för Rollkolls tredje år. Till hösten kommer därmed en film kunna tas fram och en projektassistent anställas. Det är också klart vilka kommuner som ska arbeta med lokala samverkansmöten.
  Film och projektassistent i Rollkoll
 • RFS leder seminarium i Almedalen

  2015-06-08 Den 2 juli arrangerar RFS seminarium i Almedalen tillsammans med NSPH:s projekt Din Rätt. Rubriken är: "Diskriminering och rollfördelning– kring personer med psykisk ohälsa som får hjälp av en god man".
  RFS leder seminarium i Almedalen
 • Nya möjligheter med digitalt nyhetsbrev

  2015-06-02 I dagarna sänds RFS nyhetsbrev för sista gången ut med tidningen Social Qrage. Till hösten kommer RFS nyhetsbrev fortsatt att sändas till medlemmarna, både med vanlig postgång och e-post. Vi tror att ett digitalt utskick ger större möjlighet att sprida kunskap om förbundet, berättar Gunilla Sundblad, förbundssekreterare.
  Nya möjligheter med digitalt nyhetsbrev
 • Diskussion om öppna upp vid årsmötet

  2015-05-19 Vid RFS årsmöte 10 maj valdes ny styrelse, valberedning och revisorer. Det beslutades om en ny tidpunkt för när föreningarna ska ha öppnat upp föreningarna för alla uppdrag. Dessutom lades uppdragen medförmyndare och särskilt förordnad förmyndare till de uppdrag som RFS verkar inom.
  Diskussion om öppna upp vid årsmötet
 • Rollkolls första aktörsmöte

  2015-05-04 Det fanns mycket att diskutera när aktörerna kring huvudmän samlades i Uppsala för Rollkolls första lokala träff. Att träffas så här var jättebra att, jag har fått svar på många av mina frågor, sa en boendepersonal som deltog.
  Rollkolls första aktörsmöte
 • Nya domar som tydliggör LSS intention

  2015-04-08 Tre personer som fått avslag på insatsen kontaktperson har fått rätt i kammarrätten och beviljats kontaktperson. I samtliga tre domar har kammarrätten gjort en bedömning utifrån individernas behov och om dessa behov faktiskt är tillgodosedda eller inte, i linje med intentionen i LSS.
  Nya domar som tydliggör LSS intention
 • Rekrytering tema i nyhetsbrevet för socialtjänst

  2015-04-08 Nu är ett nytt digitalt nyhetsbrev inom socialtjänstområdet på väg. Denna gång ges bland annat tips på hur frivilliguppdragen kan göras mer attraktiva för att underlätta rekrytering.
  Rekrytering tema i nyhetsbrevet för socialtjänst
 • Plötsligt stopp för insatsen kontaktperson

  2015-04-02 Maria har varit kontaktperson åt Dennis i nio år, men när han flyttade blev det plötsligt stopp. Behovet av kontaktperson finns inte längre enligt den nya kommunen. Både Maria och Dennis tycker beslutet är beklagligt eftersom insatsen varit betydelsefull. Läs deras berättelse här.
  Plötsligt stopp för insatsen kontaktperson
 • Öppna upp föreningarna: ”Det gäller att börja någonstans”

  2015-04-01 Här berättar två ordförande för lokala RFS-föreningar om hur de arbetar med att öppna upp föreningen för alla lagreglerade frivilliguppdrag och byta namn till frivilliga samhällsarbetare. Ett beslut som RFS årsmöte tog i maj 2014.
  Öppna upp föreningarna: ”Det gäller att börja någonstans”
 • RFS deltog vid europeisk konferens om ensamkommande

  2015-03-31 I januari i år deltog Lisbeth Karlsson, ledamot i RFS styrelse och ordförande i Godmansföreningen Ugglan i Söderhamn, vid en konferens i Nederländerna om ensamkommande barn. Läs Lisbeths reflektioner.
  RFS deltog vid europeisk konferens om ensamkommande
 • Hur funkar det att göra en orosanmälan?

  2015-03-30 Hur gör jag som frivillig samhällsarbetare för att anmäla till socialtjänsten att ett barn eller ungdom riskerar att fara illa? Går det att vara anonym och vad händer sedan?
  Hur funkar det att göra en orosanmälan?
 • Om barnperspektiv och lekmannaövervakaruppdrag

  2015-03-30 Läs Petra Westerlings, verksamhetsledare vid Bryggan Karlstad, reflektioner om att ha med barnperspektivet i lekmannaövervakaruppdrag.
  Om barnperspektiv och lekmannaövervakaruppdrag
 • Fråga hur det blir för barnet!

  2015-03-30 En frivillig samhällsarbetare som stödjer en förälder kan ibland bli ett bollplank kring föräldrarollen. Det är viktigt att få in barnets perspektiv i samtalet, berättar Madelein Löfgren vid Bryggan Stockholm. Intervjun är publicerad i RFS senaste nyhetsbrev med tema barnperspektiv.
  Fråga hur det blir för barnet!
 • Öppet brev till överförmyndare om resor

  2015-03-19 RFS har skickat ett öppet brev till kommunernas överförmyndare angående gode mäns resor i samband med ensamkommande barns asylprocess. RFS uppmanar alla kommuner att låta sina gode män för ensamkommande barn beställa resor via kommunens resebyrå.
  Öppet brev till överförmyndare om resor
 • Kortfilm om Visionsrummet och RFS

  2015-03-16 Se en kortfilm om Visionsrummet och RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Thomas Karlsson, visionsrumssamordnare, berättar om vad ett visionsrum är, hur det kom till och hur det fungerar.
  Kortfilm om Visionsrummet och RFS
 • "Även lärorikt för den som är mentor"

  2015-02-10 Idén med mentorskap för nya uppdragstagare är något som Pernilla Månsson, ordförande för förvaltar- och godmansförening i Helsingborg, verkligen tror på. Hon arbetar nu för att hitta medlemmar som kan tänka sig att bli mentorer.
  "Även lärorikt för den som är mentor"
 • Rutinerade besökare stödjer nya

  Varje söndag får häktet Jönköping besök av två personer ur Jönköpings övervakarförenings besöksgrupp. Läs hur nya deltagare i besöksgruppen introduceras genom ett slags mentorskap.
  Rutinerade besökare stödjer nya
 • Digitalt nyhetsbrev på socialtjänstområdet

  2015-02-04 För att sprida kunskap om förbundet och lokalföreningarna till socialtjänsten har RFS tagit fram ett nytt digitalt nyhetsbrev. Det riktar sig i första hand till socialsekreterare och socialchefer, men kan vara givande för alla som är intresserade av socialtjänstområdet.
  Digitalt nyhetsbrev på socialtjänstområdet
 • Projekt för att utveckla insatsen kontaktperson

  2015-01-26 I Stockholms stad pågår ett projekt för att utveckla insatsen kontaktperson. Startskottet för satsningen var rapporten "Långsiktiga resultat av kontaktperson/familj för äldre barn" som forskare vid Stockholms universitet presenterade 2011.
  Projekt för att utveckla insatsen kontaktperson
 • Var med och påverka RFS genom att nominera

  2015-01-19 Kom ihåg att föreslå kandidater för RFS förbundsstyrelse, revision och valberedning. Sista datum att nominera till förbundsstyrelse och revision är 9 februari och till valberedning 29 mars.
  Var med och påverka RFS genom att nominera
 • Det handlar om medmänsklighet

  Alla de lagreglerade frivilliguppdragen handlar om att stödja en medmänniska i en utsatt situation. Här berättar medlemmar i Örebro frivilliga samhällsarbetare om sina uppdrag och vad de får ut av medlemskap i en förening.
  Det handlar om medmänsklighet