RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

"Även lärorikt för den som är mentor"

Pernilla Månsson2015-02-10 Idén med mentorskap för nya uppdragstagare är något som Pernilla Månsson, ordförande för förvaltar- och godmansförening i Helsingborg, verkligen tror på.

När Pernilla Månsson själv var ny som god man hade hon förmånen att känna andra gode män som kunde ge henne råd, men alla har inte ett upparbetat kontaktnät från start. 

Behov av att bolla

Att det finns behov av stöd märker Pernilla eftersom hon i sin roll som ordförande ibland får frågor av nya medlemmar. Därför är hennes ambition framöver att föreningen ska kunna erbjuda nya gode män och förvaltare en mentor redan när uppdraget startar. 
– Vi har alla befunnit oss där, när man står och inte riktigt vet hur man ska gå till väga för att lösa en fråga. Med tanke på vilket stort ansvar vi har är det viktigt att kunna bolla med en erfaren god man, berättar Pernilla.

Visserligen kan medlemmar redan nu utbyta erfarenheter vid medlemsträffar, men som ny kanske man inte kan vänta en månad till nästa möte, utan behöver mer direkta svar, säger Pernilla. 

Givande för båda parter

Att få en personlig relation med en erfaren mentor skapar en dialog som kan vara givande för båda parter.
– Kunskapsöverföringen sker ju åt båda håll, så det kan självklart även vara lärorikt för den som är mentor. Som god man behöver man vara ödmjuk. Inga frågor är för dumma för att ställa och man lär sig hela tiden nytt. 

Ur ett föreningsperspektiv kan mentorskap vara ett bra sätt att lotsa in nya medlemmar i föreningen. 

Viktigt ge korrekta råd 

När Pernilla inte kan svara på en fråga är hon noga med att hänvisa vidare till rätt instans, ofta blir det till överförmyndarkontoret, ibland till RFS ombudsman. Ofta tipsar hon om boken God man och förvaltare av Daniel Sjöstedt och Peter Sporrstedt som hon kallar sin ”bibel”.
– Som mentor är det viktigt att ge korrekt information och inte ge sig in i för mycket tyckande eller kännande. Sedan kan en ny god man behöva prata av sig eller bli bekräftad i sin magkänsla kring hur man ska hantera en situation, säger hon. 

Ett sätt att höja statusen

Överförmyndaren stödjer föreningens idé om mentorskap, och kommer under året att dela ut föreningens nya folder, berättar Pernilla. Nu handlar det om att hitta medlemmar som kan tänka sig att bli mentorer. 
– Det har hittills inte varit helt lätt, men jag ger mig inte för det här är så viktigt. Jag tror också det är ett sätt att höja statusen på uppdragen.

Nyhetsbrevet är publicerat i RFS nyhetsbrev nr 1 2015

Läs hela nyhetsbrevet här