RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

"Bolla frågor" med Carina i godmansforumet

Carina Wendelsson2015-08-31 Carina Wendelsson är ny medlem i RFS godmanspanel. Hon vill dela med sig av sina erfarenheter som god man, framförallt för ensamkommande barn.

Berätta lite om dig själv?

– Jag är utbildad mentalskötare och arbetar sedan många år med funktionsstöd vid Karlstad kommun. Jag arbetar även fackligt på halvtid och sitter i Kommunals styrelse i Karlstad. När jag var yngre hade jag fritidsintressen såsom fotboll och simning. Numera är människor mitt stora intresse, att se den lilla människan i samhället. 

Sedan hur länge har du varit god man?

 Det började i samband med Ädelreformen som påverkade området funktionsstöd år 1995. Jag kände att då att den motiverande delen av mitt arbete försvann, det som var det roligaste. Då uppmuntrades jag att kontakta överförmyndaren och mitt första uppdrag fick jag år 2000 för en MS-sjuk kvinna. Sedan dess har jag haft många uppdrag inom LSS-område, så jag vet vilka trådar man behöver dra i för att få hjälp. 

Någon gång 2006/06 fick jag följa med på en nationell konferens där kommunerna uppmanades att ha beredskap för ensamkommande barn. När det sedan kom ett barn till Karlstad som behövde god man blev jag tillfrågad om uppdraget. Idag har jag flera uppdrag för barn och ungdomar, där det yngsta är sju år. Jag har även varit särskilt förordnad vårdnadshavare åt några ungdomar.

Vad är det som driver dig i ditt engagemang?

 Jag vill att alla människor ska sina rättigheter tillgodosedda i samhället. Mitt motto är att alla har lika värde, oavsett hur du är eller var du kommer ifrån. Dessutom ger alla möten med människor mig mycket tillbaka. Jag hade aldrig lärt mig så mycket om hur vårt samhälle fungerar om jag inte hjälpt dessa barn och ungdomar. 

På vilket sätt vill du bidra i godmanspanelen?

Alla ska inte behöva lära sig från allt från ”scratch”. Jag vill kunna bidra med min kunskap och erfarenheter, framförallt kring frågor om god man för ensamkommande barn. När jag är med och håller utbildning i föreningen märker jag att det finns ett stort behov av att bolla frågor. Jag brukar då hänvisa till RFS godmansforum.

Carina Wendelsson är ordförande för Föreningen för gode män och förvaltare i Karlstad-Hammarö.

Gå till godmansforumet här