RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Debattinlägg: Ta tillvara engagemanget

Agneta Zedell, förbundsordförande2015-09-30

Just nu är behovet av gode män för ensamkommande barn skriande stort. Det behövs också särskilt förordnade vårdnadshavare som kan ta över när barnet fått uppehållstillstånd. När 18-årsdagen infaller kan en kontaktperson eller kontaktfamilj vara ett viktigt stöd innan ungdomen kan stå helt på egna ben.

Ett ljus i mörkret kring den flyktingkatastrof som världen nu möter är att många människor visar en vilja att stödja en medmänniska. Från flera kommuner hörs exempel på stor tillströmningen av personer som vill bli gode män och kontaktpersoner för dessa barn. 

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, som organiserar personer med lagreglerade frivilliguppdrag tycker att det är fantastiskt med se engagemanget, däremot är vi inte särskilt överraskade. När kommuner som tillsätter de här frivilliguppdragen har klagat över att det är så svårt att hitta personer som vill engagera sig har vi envist hävdat att många människor visst vill göra en insats. Bara de får veta vad det innebär att ta dessa frivilliguppdrag och om de får bra stöd från myndigheten under resans gång. 

För det handlar inte bara om att rekrytera nya frivilligkrafter, det gäller också att ta hand om de frivilliga så de stannar kvar och kan göra bra insatser. Frågan är hur rustade kommunerna är för detta? Våra medlemmar berättar ofta om en känsla av ensamhet i uppdragen och att de själva måste hitta lösningar på problem som uppstår. Det ser väldigt olika ut vilket stöd som den frivilliga får.

RFS erfarenhet är att myndigheterna som tillsätter de här uppdragen behöver förändra sitt arbetssätt. I en metodbok beskriver vi hur överförmyndare, socialtjänst, frivård, patientnämnd och lokal RFS-förening kan samarbeta för att förbättra stödet till de frivilliga. Likheterna mellan de olika lagreglerade frivilliguppdragen är stora. I stället för att var och en sitter på sin kammare och uppfinner hjulet på nytt vinner alla på att gemensamt utveckla verksamheterna. Allt för att personen som får stödet ska få en så bra insats som möjligt.

Nu gäller det alltså att ta tillvara det engagemang som finns. I den extrema situation där vi nu befinner oss behövs nya sätt att tänka. Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare har lärdomar som vi gärna delar med oss av. 

Agneta Zedell
RFS förbundsordförande

 

RFS tips för att behålla frivilligkrafterna:

 • Erbjud grundutbildning och vidareutbildning
 • Sätt tydliga och uppföljningsbara mål med uppdraget 
 • Gör regelbundna uppföljningar 
 • Uppmuntra de frivilliga för att bibehålla deras engagemang och lust
 • Förmedla möjligheten till en plattform för gemenskap och erfarenhetsutbyten genommedlemskap i en lokal RFS-förening
 • Var öppen för en dialog med föreningen för att utveckla stödet till de frivilliga
 • Utfärda intyg efter avslutat uppdrag
 • Följ upp hur den frivilliga upplevt att uppdraget fungerat
 • Samarbeta med andra myndigheter som tillsätter lagreglerade frivilliguppdrag.  
   

Debattartikeln har sänts till flera lokala redaktioner och har publicerats i:

Skaraborgs allehanda

Gefle dagblad

Värmlands Folkblad

Västerbottens-Kuriren

Dalademokraten

Allehanda

Bohuslänningen

Norrbottens-Kuriren