RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Delaktighet är att känna sig sedd

Marie Reinicke2015-09-08 

Vid RFS årsmöte i våras föreläste Marie Reinicke om sina erfarenheter av att skapa delaktighet i organisationer. Här ger hon några tips föreningar.

Vad innebär det att känna delaktighet i en förening? 
– Jag tror att det handlar mycket om att känna sig sedd. Att det finns ett klimat i föreningen som gör att du kan lyfta idéer och att du ges ansvar för att vara med och genomföra dem, säger Marie.  

Varför är det viktigt? 
– För det skapar engagemang hos medlemmarna. Det gör att du som medlem vill vara med och hjälpa till. 

Går det att öva sig på att skapa ett sådan klimat? 
– Jag tror absolut att det är något som man kan behöva träna sig i. Många gånger finns det en ordförande som suttit tio, femton år, eller några nyckelpersoner som gör allt. Även om de gör jättebra insatser så är det inte så positivt på sikt vare sig för individerna själva eller föreningen. 

Marie har goda erfarenheter av att skapa en kultur där det är naturligt att rotera mellan olika roller inom organisationen. Även personer  som fungerar bra i en roll byts efter två, tre år. 
– Ibland kan det vara bra att se över vilka mönster och roller som finns i föreningen, vilket ibland kräver lite mod, berättar Marie.

Något annat som Marie gärna ser mer av är delat ledarskap. Det kan vara ett sätt att introducera en ny ordförande.
– Det kan möjliggöra för en yngre person att ta över. Då kan den mer erfarne ordförande vara med och coacha tills den nya ordföranden känner sig trygg i rollen. Det kan också handla om ett permanent delat ledarskap. Styrkan är att två  personer kan komplettera varandra, både gällande egenskaper och kompetens. Marie beskriver det som ett hållbart ledarskap.
– Alla har toppar och dalar både i sitt arbetsliv och privatliv. Delar du ordföranderollen med någon annan är det både lättare att våga hoppa på uppdraget och orka med det över tid. 

Fakta:
Marie Reinicke var som ung engagerad i en lokal scoutkår. På senare år har hon varit ordförande för World Scout jamboree 2011 och projektledare för Dam-EM 2013 i Linköping.