RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Delaktighet ett förhållningssätt

2015-09-03 Redan första gången som arbetsgruppen presenterade sig för varandra skapades en intressant dynamik, berättar Jeanette Byskén Henriksson, sekreterare vid patientnämnden i Jönköpings län. 

När arbetsgruppen sedan ritade ett flödesschema synliggjordes allas roller och erfarenheter. 

Hur fick ni alla i gruppen att bli delaktiga i processen?
– Delaktighet är en uppsättning relationer och förhållningssätt. Jag tror att det är viktigt att själv bidra med något till gruppen för det ger draghjälp. Mitt bidrag var att tydliggöra lagen och vem som ansvar för lagens olika delar, säger Jeanette. 

– När det blev för mycket detaljdiskussioner bland personalen skapade vi en grupp i gruppen, så att inte alla behöver sitta och lyssna och kanske känna sig exkluderade, säger Karin Skog, verksamhetsutvecklare, landstinget Jönköpings län

Karin berättar också att stödpersonerna och personerna med egen erfarenhet har fått timersättning för arbetet, som ett sätt att värdesätta deras delaktighet.
– Framöver vill jag gärna följa upp stödpersonsinsatserna genom brukarrevision. Det handlar om att låta personer med egen erfarenhet göra undersökningar och dra slutsatser, med stöd från forskare. På så sätt kan man få fram andra saker, som vi i personalen inte ser, säger Jeanette. 

Arbetsgruppens resultat

  • rutin för hur information om rätten till stödperson ska ges
  • en informationsfolder som ska delas ut till alla patienter
  • stödpersonerna har fått ett kort som tillsammans med id-kort intygar deras uppdrag
  • en dialog har skapats kring bemötande och stödpersoners roll i patientens vårdplanering. 

Läs mer om arbetsgruppen här