RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Diskussion om öppna upp vid årsmötet

RFS förbundsstyrelse 20152015-05-19 Vid RFS årsmöte 10 maj valdes ny styrelse, valberedning och revisorer. Det beslutades om en ny tidpunkt för när föreningarna ska ha öppnat upp föreningarna för alla uppdrag. Dessutom lades uppdragen medförmyndare och särskilt förordnad förmyndare till de uppdrag som RFS verkar inom.

Vid årsmötet diskuterades förra årets beslut att alla föreningar ska öppna upp för alla lagreglerade frivilliguppdrag samt byta namn till frivilliga samhällsarbetare. Från en del föreningar framfördes en oro för hur nya medlemskategorier ska erbjudas aktiviteter och för att byta ett inarbetat föreningsnamn. Samtidigt berättade några av de nio föreningar som redan gjort ändringarna, att de upplever förändringen som odramatisk och att nya uppdragsgrupper kan få bilda undersektioner i föreningen. 

Diskussionen landade i att årsmötet ändrade en formulering i verksamhetsplanen för år 2015 till: Alla föreningar ska under år 2016 ha lämnat in en plan till förbundsstyrelsen om hur föreningen ska genomföra ändringen. Senast vid respektive förenings årsmöte 2018 ska beslut om förändringen tas. Läs mer om öppna upp här

Årsmötet beslutade också att uppdragen medförmyndare och särskilt förordnad förmyndare ska ingå i de uppdrag som RFS verkar inom.

På bilden syns RFS nya förbundsstyrelse. Ny i styrelsen är Clas-Göran Mårlind, Västra Blekinge frivilliga samhällsarbetare, som valdes till ledamot med uppdragsansvar för godmansområdet. På bilden saknas Magnus Stern. Se hela förbundsstyrelsen här

Till ny valberedning valdes Göran Svärd, Strängnäs frivilliga samhällsarbetare, Maud Plantin, Heby kommuns frivilliga samhällsarbetare och Bjarne Lynbech, Hultsfreds-Vimmerbys frivilliga samhällsarbetare. Ersättare  i valberedningen är Lena Billig, Solna-Sundbybergs övervakare- och kontaktpersonsförening och Kjell Forss, Luleå frivilliga samhällsarbetare. 

Sammankallade revisor är Gunnar Swahn, Strängnäs förening för frivilliga samhällsarbetare, Gösta Eklund, Lunds god mans- och förvaltarförening och Anders Cederlund, Västra Blekinge frivilliga samhällsarbetare.