RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Arbetsgrupp som inkluderar stödpersoner och patienter

(F.v) Wåge Gustafsson, Jeanette Byskén Henriksson och Karin Skog2015-09-03 Stödpersoner och patienter med egen erfarenhet av tvångsvård var självklara deltagare när psykiatriska kliniken i Jönköping skapade en arbetsgrupp. Syftet var bättre rutiner för hur informationen om rätten till stödperson ges.

Det var redan någon gång 2011 som Jeanette Byskén Henriksson, sekreterare vid patientnämnden i Jönköpings län, började misstänka att något inte fungerade med psykiatrins information om rätten till stödperson. 
– Jag märkte att det diffade mycket mellan antalet tillsatta stödpersoner och hur många patienter som haft tvångsvård, berättar Jeanette. 

RFS projekt blev startskottet 

I samband med att Jeanette deltog i RFS Rättssäkerhetsprojekt genomförde hon våren 2013 en undersökning på hemmaplan tillsammans med mentalskötaren Peter Åsén. Tio patienter som tvångsvårdades enligt LRV, Lagen om rättspsykiatrisk vård, och som hade stödperson intervjuades (se faktaruta).

Bristande information 

Arbetet med undersökningen gjorde det tydligt att alla patienter inte kände till möjligheten att få en stödperson, trots att överläkaren enligt lag är skyldig att se till att de får information. Det blev uppenbart att många i personalen hade lite kunskap om insatsen och så fanns en missuppfattning om att det inte går att hitta stödpersoner. 

Arbetsgrupp med alla som berörs

En arbetsgrupp skapades i januari 2015 med ett tydligt uppdrag: Att skapa en rutin som gör att alla tvångsvårdade patienter inom psykiatrin får information om rätten till stödperson. Och förstår den.

Redan i maj fanns ett förslag på rutin över stödpersonsprocessen som till hösten ska implementeras. I arbetsgruppen ingick personal från psykiatriska kliniken, tre personer med egen erfarenhet av tvångsvård och två stödpersoner. 
– Redan från början sa jag att jag gärna startar en arbetsgrupp, med förutsättningen att alla som berörs av stödpersoner får uttala sig, säger Jeanette. 

Olika perspektiv kom fram

– Det skapades en jättebra dialog i gruppen och alla hade något att lära av varandra, säger Wåge Gustafsson, stödperson sedan många år. 

Wåge kunde dela med sig av hur det är att som stödperson besöka de psykiatriska mottagningarna. Bemötandet hos personalen har varierat. 

– Det har hänt att jag blivit bemött som något som katten släpat in, berättar Wåge.

Patienterna förmedlade hur viktigt det är att upprepa informationen i olika skeden av vården. När patienten tas in är han/hon ofta så dålig att det inte går att ta till sig vad en stödperson är. Kanske är det först senare, i den öppna tvångsvården som det är läge med stödperson.

– Att involvera patienterna så här är lite ovanligt, vi är inte så vana att arbeta så. Men det har varit jättebra. Det är ett praktexempel på delaktighet och inflytande, säger Karin Skog, verksamhetsutvecklare, landstinget Jönköpings län.

Läs mer om arbetsgruppen här