RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Ensamkommande ungdomar kan få kontaktperson

Karin Fredriksson2015-11-30

I Uppsala kommun är det vanligt att ensamkommande barn och unga får samma person som god man och sedan som särskilt förordnad vårdnadshavare. Efter 18-årsdagen tillsätts ofta en kontaktperson för unga som flyttat till utslussboende.

Trycket är stort på Karin Fredriksson och hennes kollegor vid enheten för ensamkommande barn och unga i Uppsala. Karin har precis hunnit boka in möten med alla sina klienter, snart 25 stycken. Hon har nyss bytt arbetsplats från enheten för kontaktpersoner (dessförinnan var hon ombudsman på RFS).

Många kollegor har det dubbla antalet klienter och för att möta trycket skulle det behöva anställas i snitt en ny person per vecka en tid fram över, berättar. De allra flesta unga är runt 16 år, men åldrarna varierar mellan 0-21 år.

– Det första uppdraget vi har är att se till att barnet får ett tryggt boende. Vi gör också en barnavårdsutredning på alla, inte för att det inkommit en anmälan om problem, utan för att barnet är här utan vårdnadshavare. Utredningen syftar till att ta reda på barnets behov, säger Karin.

God man bidrar vid möten

Vid första mötet med socialsekreteraren brukar barnets gode man följa med. Men såsom läget ser ut nu brukar barnet ofta få vänta två, tre veckor innan överförmyndaren hunnit rekrytera en god man. – Den gode mannen har ofta mycket att bidra med i utredningen. En del barn tycker det är så jobbigt att berätta om sina upplevelser och låter den gode mannen förmedla dem. 

Många god män fortsätter

När sedan barnet fått uppehållstillstånd ansvarar socialtjänsten för att tillsätta en särskilt förordnad vårdnadshavare. 

– Vi frågar alltid gode mannen om den vill fortsätta som särskilt förordnad vårdnadshavare och det är många som gör det. Överförmyndaren har också uttryckt att det är naturligt och för barnets bästa eftersom de har en upparbetad kontakt. För även om överförmyndaren just då förlorar sin uppdragstagare, kommer ju många sedan tillbaka.

En tredjedel får kontaktperson

I Uppsala kommun får ungefär en tredjedel av de ensamkommande unga en kontaktperson efter 18-årsdagen, berättar Karin. Det handlar vanligtvis om dem som flyttar till ett utslussboende som bara är bemannat några timmar kvällstid, säger Karin. Ungefär hälften av dem får sin god man eller särskilt förordnade vårdnadshavare också som kontaktperson, fram till att de är 21 år.

– De här ungdomarna har redan träffat så många nya personer att man ofta väljer att inte ta in ytterligare en person att knyta an till.

Att tydliggöra de olika rollerna 

– I vissa fall har jag märkt att det kan vara lite svårt för den gode mannen att byta roll, personen har fortsatt att agera som en slags advokat med att granska och ifrågasätta socialtjänstens beslut. Sådana missuppfattningar tror Karin att det går att förebygga genom att redan vid intervjun ge tydligare information om uppdraget kontaktperson. Kontaktpersonen arbetar ju också för barnets bästa, men på uppdrag av socialtjänsten och oftast med fokus på  sociala aktiviteter. 

– Om gode mannen är lite äldre är det klart att uppdraget som kontaktperson kan bli lite annorlunda. Då kanske de inte spelar fotboll ihop direkt, men kontakten med en äldre och trygg person kan fylla en viktig funktion, berättar Karin. 

Fakta riktlinjer kontaktperson:

I regionala riktlinjer (tex från Kommunförbundet i Stockholms län och socialnämnden i Nyköping) framgår att socialtjänstens direkta ansvar för den unges omvårdnad upphör vid 18-årsdagen. Men en fortsatt planering behöver göras med den unge kring dennes boende, studier, sociala aktiviteter och eventuella behov av vuxenstöd, tex i form av en kontaktperson.

Läs intervju med Kenneth och Carina som fortsätter följa barnet här

 

Tips - bättre rekrytering

Behovet av gode män för ensamkommande barn är nu på många håll i landet skriande stort. RFS har tips kring hur kommuner kan skapa bättre rekrytering och göra de lagreglerade frivilliguppdragen mer attraktiva. Läs tipsen här