RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Film och projektassistent i Rollkoll

Linda Fröström, projektledare Rollkoll2015-06-24 Nu har Arvsfonden beviljat RFS projektmedel för Rollkolls tredje år. Till hösten kommer därmed en film kunna tas fram och en projektassistent anställas.  Det är också klart vilka kommuner som ska arbeta med lokala samverkansmöten.

RFS beviljades nästan 2,2 miljoner för Rollkolls tredje och sista projektår. Det är nästan hela det belopp vi ansökt om.
Det kommer möjliggöra att vi bland annat får ta fram en film, kan översätta materialet till huvudmän och fortsätta med lokala samverkansmöten runt om i landet. Vi kommer också kunna anställa en projektassistent som kan hjälpa till med att sprida kunskap om Rollkoll till ännu fler. Det känns fantastiskt, säger Linda Fröström, projektledare för Rollkoll.

De kommuner som ska arbeta med lokala överenskommelser i Rollkoll i höst är: Karlstad, Eskilstuna, Strängnäs och Karlskrona. RFS lokalföreningar på dessa orter kommer också att involveras i arbetet. 
– Efter den pilotträff vi genomförde i Uppsala så har vi nu ett koncept att utgå från när vi börjar arbete med dessa orter. Tanken är att det ska vara ett unikt möte i varje kommun och att de ska vara med och påverka vad de vill få ut av ett samverkansmöte. 

Inför våren finns det fortfarande möjlighet för fler kommuner att anmäla sitt intresse för ett deltagande, hör i så fall av er till Linda Fröström. Eftersom det till hösten även kommer finnas en assistent som arbetar med Rollkoll ökar möjligheterna att göra fler föreläsningar och utbildningar runt om i landet. 
När vi gör en Rollkolls-förläsning uppmuntrar vi samverkan av olika slag. Till exempel mellan olika RFS föreningar eller mellan andra ideella organisationer, myndigheter och den lokala RFS föreningen, säger Linda.

Läs mer om Rollkoll här