RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

"Film förmedlar positiv bild av godmanskap"

Panelen vid filmpremiären2015-12-09

Igår var det premiärvisning av Hallå, det är jag. En film som handlar om Kalles väg för att få hjälp av en god man. Filmen har RFS tagit fram i projektet Rollkoll.

Rollkoll har tagit fram två informationsmaterial som dels riktar sig till personer som har eller vill ansöka om god man och dels till god man/förvaltare och andra aktörer. Som komplement till dessa två material har RFS under hösten 2015 gjort denna spelfilm.

– Många människor har via media fått en felaktig bild av vad godmansuppdraget innebär. Min förhoppning är att filmen kan förmedla en positiv bild av insatsen, framförallt till de personer som är behov av insatsen. De ska inte vara rädda att ansöka om en god man, säger Linda Fröström, projektledare för Rollkoll och som tagit fram manus till filmen tillsammans med regissören Markus Andréasson. 

Efter filmvisningen diskuterades filmens betydelse av en panel bestående av Karin Engberg, NSPH, Filip Stanislawski, Riksförbundet Attention, Linda Fröström, RFS och Markus Andréasson.

– Jag har aldrig sett någon liknande film. Jag tror den kan ge inspiration och kunskap om vad man kan förvänta sig för hjälp av samhällets insatser, sa Filip, som också ingått i en av Rollkolls fokusgrupper som gett viktigt återkoppling i processen med att ta fram informationsmaterialet. 

– Jag tror att många kan känna igen sig i filmen, både huvudmän och anhöriga. Jag hoppas att filmen sprids brett och att den kan minska fördomar som finns om psykisk ohälsa och om den hjälp som går att få, säger Karin.

Filmen kommer att gå att se via RFS hemsida inom en vecka. Läs mer om Rollkoll här