RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Förening som förhandlat arvoden

Lisbeth Karlsson2015-12-01 

Söderhamns frivilliga samhällsarbetare har lyckats höja sina arvoden för gode män. Framgångsreceptet är framförallt tålamod, berättar Lisbeth Karlsson, ordförande i föreningen och ledamot i RFS förbundsstyrelse. 

Det var 2013 som föreningen fick till höjda arvoden för gode män i kommunen, berättar Lisbeth Karlsson. Höjningen innebar en ökning av arvodet till 12 procent av prisbasbeloppet på förvalta egendom och bevaka rätt och 10 procent på sörja för person, en höjning med 6 procentenheter. Mer krävande ärenden kan ibland innebära ännu högre arvode. 

Det hela började 2008 när dåvarande ordförande i föreningen begärde ett möte med överförmyndarhandläggaren och representant för överförmyndarnämnden. Lisbeth var på den tiden anställd som handläggare på överförmyndarkansliet. 

– Föreningen hade ett yrkande på 1 000 kronor per månad. Vi lyssnade på deras argument och nämnden beslutade senare att 12 + 10 procent var rimligt, förutsatt att kommande budget gav utrymme för det, berättar Lisbeth.

Vilka argument är det bästa anser du?

– Överförmyndaren och föreningen vill ju samma sak, huvudmannens bästa. Nämnden är angelägen om att hitta kompetenta gode män som ställer upp så att huvudmännen får bra stöd. Då spelar ett rimligt arvode roll. Om vi gode män inte är tillräckligt bra faller det tillbaka på överförmyndaren och nyrekrytering kostar tid och pengar. 

Lisbeth tycker samtidigt att det är viktigt att tänka på att arvodet ska vara rimligt att betala för de huvudmän som själva betalar insatsen.

Att det dröjde fem år innan höjningen blev av beror på att den frös inne i samband med en utredning om samverkan med andra kommuner. En sammanslagning som till slut inte blev av. Lisbeths bästa råd är just att vara envis. 

– Ta upp frågan gång på gång och bjud in handläggaren och nämnden till medlemsmöten så att de ser att frågan är förankrad i hela föreningen. 

Fakta beräkning av arvode: 

  • I Söderhamns kommun är arvodet för en god man en fast procentsats av prisbasbeloppet, andra kommuner har en rörlig procentsats beroende på uppdragets karaktär. Det kan även vara en fast summa för alla eller en fast summa beroende på uppdrag. 
  • Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) för 2015 är beräknat till 44 500 kronor. Prisbasbeloppet för år 2016 sänks med 100 kronor.  
  • Arvodet för 2015 bygger på prisbasbeloppet för 2014, alltså det år då gode mannens arbete utfördes.