RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Fråga hur det blir för barnet!

Madelein Löfgren2015-03-30 En frivillig samhällsarbetare som stödjer en förälder kan ibland bli ett bollplank kring föräldrarollen. Det är viktigt att få in barnets perspektiv i samtalet, berättar Madelein Löfgren vid Bryggan Stockholm.

RFS har träffat Bryggans verksamhetschef Madelein Löfgren för att prata om barnperspektiv i lagreglerade frivilliguppdrag. Även om Madelein framförallt pratar ur ett lekmannaövervakarperspektiv kan råden vara värdefulla för alla.

– Det är viktigt att se individen som ska stödjas i sin helhet, om det finns en familj betyder den förmodligen mycket för honom eller henne. Om det finns barn tycker jag att det ligger i uppdraget att se hur barnen mår i de val som föräldern gör, säger Madelein Löfgren. 
 

Den frivilliga samhällsarbetaren kan försöka hjälpa föräldern att själv se behoven hos sina barn. Förslag på frågor är då ”Hur blir det för Kalle och Lisa när du gör så? Hur tror du de tänker nu?”

– Där har du en oerhört stor möjlighet att få personen att lyfta blicken och se att ens val påverkar hela familjen, säger Madelein.

Hur går det att vara ett bra bollplank kring föräldrarollen?

– Om du själv är förälder och det känns naturligt kanske du kan dela med dig av egna erfarenheter eller så känner du andra barn. Det viktiga är att inte försöka vara någon expert. Jag tror man alltid behöver utgå från att det inte finns något rätt eller fel när det gäller föräldraskapet, säger Madelein.

Bristande kunskap

Det kan också handla om att förmedla kunskap om hur barn fungerar. 

– Upp till sex års ålder har barn en heliocentrisk världsbild, de tror att de är världens mittpunkt. Det gör att det är mycket lättare för barn att ta på sig skulden och fantisera. 

Ett annat tips är att fråga om hur det går för barnet på förskolan eller i skolan. Har föräldern varit där och hälsat på? Får han eller hon månadsbrev? En del av dessa föräldrar kan ha svårt med den dagliga kontakten kring barnet. 

Ge perspektiv

För den som ska stödja en förälder som inte får träffa sitt barn är det viktigt att förstå att det är en sorgeprocess som kan ta lång tid. Det kan vara en hjälp att försöka se på relationen på längre sikt.

– Det viktigaste man kan förmedla är att det bästa du kan göra för ditt barn är att jobba med dig själv. Kanske går det att få en roll i det vuxna barnets liv.

En del föräldrar har ett tudelat föräldraskap, barnet kan vara placerat på familjehem eller så bor barnet med den andra föräldern. Om föräldern ”pratar skit” om familjehemmet eller om boendeföräldern kan det vara viktigt att jobba på den relationen, säger Madelein. 

– Det är lätt hänt att bekräfta ”skitsnack” genom att lyssna och nicka, för att man vill väl och vill skapa förtroende. Då kan det vara viktigt att bryta det och fråga: Vad tror du händer om du pratar illa om barnets trygghet och vardag? Hur kan du göra för att tillåta barnet att tycka om sin boendefamilj?

Ta förälderns oro på allvar

Om förälderns oro för barnet är äkta är det viktigt att ta den på allvar. Ta reda på vad oron består i. Vad tror föräldern kan hända rent konkret? Kanske är det läge att gå vidare och hjälpa föräldern att göra en orosanmälan till socialtjänsten, förklarar Madelein.

Ska frivilligarbetare göra orosanmälningar till socialtjänsten?

– Jag tycker absolut att man har ett ansvar att anmäla oro. Jag är också övertygad om att det bästa är att inte göra det bakom ryggen på föräldern, förutsatt att det inte är en akut anmälan. Även om det är svårt så går det att prata om detta på ett bra sätt. Allt handlar om hur du säger det. 

Att göra en anonym anmälan kan tyvärr ge effekten att redan utsatta föräldrar tappar tilliten till sin omgivning. 

– Min erfarenhet är att föräldrar blir så ohört besvikna om de inte vet vem som anmält och kan lätt fastna i det.  Det försvårar deras förmåga och vilja att söka och ta emot samhällets hjälp.

Texten är publicerad i RFS nyhetsbrev 2 i Social Qrage. Läs hela nyhetsbrevet här.

Läs även Petra Westerling reflektioner kring barnperspektiv och lekmannaövervakaruppdrag här

 

Fakta Bryggan/BUFFF:

  • Bryggan är en ideell förening som stödjer barn och unga vars föräldrar dömts till en kriminalvårdspåföljd. 
  • Föreningen bedriver också besöksverksamhet och föräldracirklar på häkten och anstalt. 
  • Bryggan ska byta namn till BUFFF. 
  • Det finns åtta lokala Bryggor. Läs mer här 
  • I Göteborg finns systerföreningen Solrosen. Läs mer här