RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Hur funkar det att göra en orosanmälan?

Tre barn (som inte har något med texten att göra)2015-03-30 Hur gör jag som frivillig samhällsarbetare för att anmäla till socialtjänsten att ett barn eller ungdom riskerar att fara illa? Går det att vara anonym och vad händer sedan? 

Vem har ansvar att anmäla?

Om du som frivillig samhällsarbetare får kännedom om eller misstänker att ett barn eller ungdom far illa rekommenderas du, precis som alla andra, att anmäla det till socialtjänsten,  enligt 14 kapitlet i socialtjänstlagen. Vissa anställda har anmälningsskyldighet, till exempel inom hälso- och sjukvården, förskolan, skolan, socialtjänsten och kriminalvården. 

Hur avgör jag hur allvarligt det är?

Du behöver inte vara säker på att det är så illa som du misstänker, det räcker att du fått se eller höra något som tyder på att barnet kan fara illa. Det är socialtjänsten som har ansvar att bedöma dina uppgifter och besluta om de ska starta en utredning eller inte. Känner du dig osäker kan du kontakta social-tjänsten för att rådgöra, utan att uppge det aktuella barnet/familjens identitet. 

Det är säkert redan någon annan som anmält…

Det kan vara lätt att tänka att någon annan säkert redan gjort en anmälan, men hellre en anmälan för mycket än för lite. Kanske är din anmälan sista pusselbiten som gör att socialtjänsten kan agera.Hur görs anmälan?Anmäl skriftligt eller muntligt till kommunen där barnet bor. Berätta hur du känner barnet, vilken oro du har och hur du fått kännedom om situationen.

Går det att vara anonym?

Du kan göra en anonym anmälan genom att inte uppge ditt namn för socialsekreteraren som tar emot anmälan, men i regel underlättas arbetet om anmälan inte är anonym.  Det kan också vara värdefullt för familjen som anmälan gäller att veta vem som gjort anmälan. 

Vad händer sen?

När socialtjänsten får in en anmälan ska en skyddsbedömning göras omedelbart. Om barnets behov av skydd inte är akut ska socialtjänsten inom fjorton dagar bedöma om en utredning ska inledas eller inte. På grund av sekretess kan du som anmälare inte få information om vad som händer i det enskilda fallet. Socialtjänsten kan däremot informera den som gjort anmälan om en utredning inletts eller inte. Om det är lämpligt kan socialtjänsten erbjuda ett möte mellan dig som anmälare, vårdnadshavaren och barnet. Den som anmäler kan vara orolig för att barnet ska tas från sin vårdnadshavare, men det är väldigt ovanligt. I de allra flesta fall får barnet och familjen stöd i hemmet.

Läs mer om hur orosanmälningar

Texten är publicerad i RFS nyhetsbrev med tema barnperspektiv. Läs hela nyhetsbrevet här